Susținerea tezei de doctor în științe politice a dlui Sulaiman Rafik

Vineri, 8 februarie 2019, ora 15.00, va avea loc susținerea publică a tezei de doctor în științe politice a dlui SULAIMAN Rafik, conducător științific: MORARU Victor, doctor habilitat în științe politice, profesor universitar, membru corespondent al AȘM, în ședința Consiliului Științific Specializat D 561.01–33 din cadrul Institutului de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice, cu titlul tezei Funcționalitatea federalismului în lumea contemporană (Orientul Mijlociu)”, la specialitatea:  561.01 – teoria, metodologia politologiei; instituții și procese politice.

Susținerea publică a tezei va avea loc pe adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare, nr.1, et. 2, Sala Mică.

COMPONENȚA CONSILIULUI ȘTIINȚIFIC SPECIALIZAT:

1. JUC Victor, doctor habilitat în științe politice, profesor universitar - președinte

2. SPRINCEAN Serghei, doctor habilitat în științe politice, conferențiar universitar – secretar științific

3. BENIUC Valentin, doctor habilitat în științe politice, profesor universitar

4. SACA Victor, doctor habilitat în științe politice, profesor universitar

5. EJOV Cristina, doctor în științe politice, conferențiar universitar

Referenţi oficiali:

1. TEOSA Valentina, doctor habilitat în științe politice, profesor universitar

2. CIBOTARU Viorel, doctor în filologie, conf. univ.

 

Principalele publicații științifice la tema tezei ale autorului:

1. Victor Moraru, Rafik Sulaiman. The issue of federalism in the political and scientific agenda of the Republic of Moldova. In: Revista de Filosofie, Sociologie și Științe Politice, 2018, N 3, pp. 27-43. ISSN 1857-2294.

2. Victor Moraru, Rafik Sulaiman. Labirints of federalism: the way of Kurdistan. In: Moldoscopie, 2018, N 4, pp. 80-90. ISSN 1812-2566.

3. Rafik Sulaiman. Federalism: the conditions of functionality. In: Revista de Filosofie, Sociologie și Științe Politice, 2017, N 2, pp. 270-273. ISSN 1857-2294.

4. Rafik Sulaiman. The phenomenon of federalism: opportunity of the approach in terms of political sciences. In: Convergențe spirituale Iași-Chișinău, 2017, N 12-13, pp. 301-305. ISSN 2343-9661.

5. Rafik Sulaiman. Contemporary federalism: some findings and reflections. In: Moldoscopie, 2017, N 3, pp. 153-156. ISSN 1812-2566.

6. Rafik Sulaiman. The federalism - between benefits and disadvantages. In: Национальная философия в глобальном мире. Минск: Беларуская навука, 2017, pp. 282-283. ISBN 978-985-08-2207-9.

7. Rafik Sulaiman. A way to federalism: the relevant Asian experience.  In: Law and Politology, 2016, N 33, pp. 53-56. ISSN 1987-5533.

8. Rafik Sulaiman. The opportunities and the limits of the federalism. In: Pregătim viitorul promovând excelenţa. Studii şi articole. Iaşi: Editura Apollonia, 2016, pp. 435-441. ISBN 978-606-8410-74-6.

9. Rafik Sulaiman. The emergence of the federalism in United Arab Emirates. În: Știință, Educație, Cultură. Vol. 1. Comrat: Universitatea de Stat din Comrat, 2016, pp. 202-205. ISBN 978-9975-83-012-6.

10. Rafik Sulaiman. Iraq From state of nationalism to state of federalism. In: Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători. Chișinău: Universitatea AȘM, 2016, pp. 167-171. ISBN 978-9975-933-83-4.

11. Rafik Sulaiman. Scientific study based on the Kurdish question. In: Convergențe spirituale Iași-Chișinău, 2016, N 10-11, pp. 503-508. ISSN 2343-9661.

12. Rafik Sulaiman. The ancient and modern Kurdish history. Berlin: Soran, 2016. 130 p. ISBN 978-3-981668-67-4.

13. Rafik Sulaiman. Political transformation in the Middle East (Syria as an example). In: International Journal of Communication Research (Iași, România), 2015, N 4, pp. 313-317. ISSN 2246-9265.

14. Rafik Sulaiman. Federalism: oportunitatea abordării politologice. In: Revista de Filosofie, Sociologie și Științe Politice, 2015, N 3, pp. 203-206. ISSN 1857-2294.

15. Rafik Sulaiman. Federalismul ca problemă politologică. In: Tendințe contemporane ale dezvoltării științei. Chișinău: Universitatea AȘM, 2015, p. 177. ISBN 978-9975-3036-4-4.

16. Rafik Sulaiman.  The political interferences of the federalism. In: Revista de Filosofie, Sociologie și Științe Politice, 2014, N 1, pp. 201-204. ISSN 1857-2294.

17. Rafik Sulaiman. Fatetele federalismului. In: Victor Moraru (coord.). Europenizarea: fatetele procesului. Chișinău: IIESP, 2013, pp. 107-110. ISBN 978-9975-57-064-0.

18. Rafik Sulaiman. Federalism and confederalism: geopolitical aspects. In: Revista de Filosofie, Sociologie și Științe Politice, 2011, N 3, pp. 209-212. ISSN 1857-2294.

19. Rafik Sulaiman. Theoretical and scientific studies based on visions of Sheikh Zayed. Berlin: Evra Verlag, 2007. 160 p.  

20. Rafik Sulaiman.  Academic contrastive study based on Berzanis and Kurdish question. Berlin: Han Verlag, 2006. 290 p. ISBN 978-3-940997-10-4.

21. Rafik Sulaiman. Itinerarul sinuos al unei chestiuni cruciale: kurzii în istorie. In: Victor Moraru (coord.). Politica şi comunicarea în tranziţie / Seria „Starea mass media”. Chişinău: IMM, 2006. pp.  247-250. ISBN: 978-9975-934-95-4.

22. Rafik Sulaiman. Kurds over history. Berlin: Evra Verlag, 2004. 116 p. ISBN 978-3-937716-07-7.

 

REZUMATUL TEZEI:

Scopul tezei de doctorat constă în elucidarea condițiilor funcționalității federalismului contemporan și identificarea oportunităților și obstacolelor care se manifestă în procesul determinării prezentului și viitorului politic al țărilor examinate.

Obiectivele cercetării: studierea particularităților teoretice și metodologice de abordare științifică a fenomenului federalism contemporan; abordarea sistemică a relațiilor federale în statele contemporane; identificarea unor probleme ale suveranității și egalității în drepturi ale subiecților federali; determinarea particularităților proceselor federale integraționiste; identificarea unor direcții de perfecționare a organizării puterii de stat; analiza comparativă și determinarea principiilor federalismului contemporan; cercetarea problemei federalismului raportată la realitățile politice ale unor state din Orientul Mijlociu.

Noutatea științifică și originalitatea rezultatelor obținute. Lucrarea are un caracter novator derivat din cercetarea unor probleme actuale, survenite în rezultatul unui șir de modificări ale realităților politice din diverse state contemporane. Abordarea federalismului este complexă, bazată pe analiza sistemică și comparativă a unor procese politice în derulare. Este una dintre puținele lucrări în spațiul moldovenesc în care problema federalismului este examinată ținându-se cont de actuala situație politică a statelor din Orientul Mijlociu.     

Problema științifică importantă soluționată în teză constă în abordarea complexă a federalismului contemporan, fapt care a condus la analiza sistemică și contrastivă a realităților politice și care a permis determinarea condițiilor de funcționalitate a federalismului, în special, în statele Orientului Mijlociu. 

Importanța teoretică a tezei rezidă în obținerea unor rezultate referitoare la particularitățile metodologice de abordare a federalismului contemporan, determinarea unor elemente specifice ale proceselor de ordin federal, precizarea condițiilor de funcționalitate a federalismului în statele contemporane.

 

 

 

Media: