AȘM

Întâlnire cu dl. prof. univ. dr., dr. h. c. Mircea Duțu, director al Institutului de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române

Joi, 17 martie 2016, în incinta sediului central al Academiei de Științe a Moldovei, bd. Ștefan cel Mare și Sfînt 1, a avut loc întâlnirea colectivului de cercetători științifici ai Institutului de Cercetări Juridice și Politice al AȘM cu dl. prof. univ. dr., dr. h. c. Mircea Duțu, director al Institutului de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române. În cadrul întâlnirii au fost abordate diverse aspecte ale colaborării dintre cele două instituții de cercetare.

Întâlnire cu dl. prof. univ. dr., dr. h. c. Mircea Duțu, director al Institutului de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române

Joi, 17 martie 2016, în incinta sediului central al Academiei de Științe a Moldovei, bd. Ștefan cel Mare și Sfînt 1, a avut loc întâlnirea colectivului de cercetători științifici ai Institutului de Cercetări Juridice și Politice al AȘM cu dl. prof. univ. dr., dr. h. c. Mircea Duțu, director al Institutului de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române. În cadrul întâlnirii au fost abordate diverse aspecte ale colaborării dintre cele două instituții de cercetare.

Știința cu și pentru societate - acad. Gheorghe Duca, președintele Academiei de Științe a Moldovei (2016-03-12)

Academician Gheorghe Duca: „Am intitulat acest succint discurs de trecere în revistă a rezultatelor, privind realizarea programului propus în cadrul alegerilor președintelui Academiei, prin aceasta respectând promisiunea făcută acum doi ani.

Realizarea acestuia s-a axat pe linia continuității și asumării responsabilităților pentru păstrarea și dezvoltarea valorilor și performanțelor în noile condiții de reforme și în condițiile apartenenței la spațiul european al cercetării.

Undefined

Ştiinţa pentru viitorul Moldovei - acad. Ion Tighineanu, prim-vicepreședinte al Academiei de Științe a Moldovei (2016-03-12)

Academician Ion Tighineanu: „Pentru a vedea who is who sau cine și ce prezintă, este suficient de a intra în bazele de date internaționale, atât pentru instituții, cât și persoane. Observăm că Republica Moldova se apropie de cifra de 10 mii de publicații cotate ISI. Asta înseamnă că vom marca aniversarea a 55-a de la fondarea Academiei de Științe și 70-a de la fondarea primelor instituții de cercetare cu 10 mii de publicații cu factor de impact internațional.

Undefined

Activitatea managerială și economico-financiară a AȘM - dr. hab. Aurelia Hanganu, secretar științific general al AȘM (2016-03-12)

Dr. hab. Aurelia Hanganu: „Academia de Științe a Moldovei, cel mai înalt for al științei din republică, în conformitate cu legislația în vigoare, realizează politica de stat și desfășoară activități conceptuale în sfera științei și inovării.

Undefined

Prelegere publică: Analiza scenariilor posibile de viitor pentru Republica Moldova

Sâmbătă 12 martie 2016, în Sala Mică din incinta sediului central al Academiei de Științe a Moldovei, bd. Ștefan cel Mare și Sfînt 1, dr. Petrișor Peiu, cadru didactic al Universității Politehnice din București, consultant în afaceri, expert economic al Fundației Universitare a Mării Negre sub egida Academiei Române, a ținut prelegerea publică cu tema: ”Analiza scenariilor posibile de viitor pentru Republica Moldova”, urmată de dezbateri și schimb de opinii.

Ședință festivă a colectivului Institutului de Cercetări Juridice și Politice al AȘM cu ocazia Zilei Internaționale a Femeii

Joi, 3 martie 2016, orele 12.00, în sala nr. 308, va avea loc ședința festivă a colectivului Institutului de Cercetări Juridice și Politice al AȘM consacrată sărbătoririi Zilei Internaționale a Femeii - 8 Martie.

Pagini