Ședinţa nr. 1 / 2018 a Consiliului Ştiinţific al Institutului de Cercetări Juridice şi Politice

Marți, 30.01.2018, a avut loc ședinţa nr. 1 / 2018 a Consiliului Ştiinţific al Institutului de Cercetări Juridice şi Politice, în cadrul căreia au fost audiate și aprobate planurile de activitate științifică pe anul 2018 ale subdiviziunilor și al Institutului, inclusiv al Consiliului Științific al ICJP.  La fel, la ședință au fost abordate mai multe chestiuni organizatorice și metodologice de pe ordinea de zi. Au fost analizate și aprobate modificări în procesul de pregătire a unor teze de doctor. La ședință au fost prezenți 12 din 16 membri ai Consiliului Ştiinţific al Institutului de Cercetări Juridice şi Politice.

Media: