Ședinţa nr. 2 / 2018 a Consiliului Ştiinţific al Institutului de Cercetări Juridice şi Politice

Marți, 08.05.2018, a avut loc ședinţa nr. 2 / 2018 a Consiliului Ştiinţific al Institutului de Cercetări Juridice şi Politice. În cadrul ședinței au fost abordate mai multe chestiuni organizatorice și metodologice de pe ordinea de zi. Au fost analizate și aprobate modificări în procesul de pregătire a unor teze de doctor și doctor habilitat în drept, științe politice și sociologie. A fost prezentată și recomandată spre publicare o lucrare științifică. La ședință au fost prezenți 13 din 16 membri ai Consiliului Ştiinţific al Institutului de Cercetări Juridice şi Politice.

Media: