Ședinţa nr. 3 / 2017 a Consiliului Ştiinţific al Institutului de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM

Joi, 11.05.2017, a avut loc ședinţa nr. 3 / 2017 a Consiliului Ştiinţific al Institutului de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM, în cadrul căreia au fost abordate chestiuni organizatorice și metodologice de pe ordinea de zi. Au fost analizate și aprobate modificări în procesul de pregătire a unor teze de doctor și doctor habilitat. La ședință au fost prezenți 13 din 16 membri ai Consiliului Ştiinţific al Institutului de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM.

Media: