Ședinţa nr. 7 / 2018 a Consiliului Ştiinţific al Institutului de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice

Joi, 25.10.2018, a avut loc ședinţa nr. 7 / 2018 a Consiliului Ştiinţific al Institutului de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice. În cadrul ședinței au fost abordate mai multe chestiuni organizatorice și metodologice de pe ordinea de zi. Au fost aprobate rapoartele anuale ale doctoranzilor din anul IV de studii, au fost analizate și aprobate modificări în procesul de pregătire a unor teze de doctor și doctor habitat în drept și științe politice. Au fost discutate și recomandate candidaturi din partea ICJPS pentru participarea în concursul de alegere în calitate de membru al Secției ştiinţe sociale, economice, umanistice şi arte a Academiei de Științe a Moldovei. La ședință au fost prezenți 11 din 16 membri ai Consiliului Ştiinţific al Institutului de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice.

Media: