Academicianul Alexandru Roșca a fost decorat cu Medalia „Meritul Științific”, gradul II

Marți, 12 iunie 2019, într-o atmosferă solemnă, în incinta Academiei de Științe a Moldovei, academicianul Alexandru Roșca, doctor habilitat în filosofie, consultant științific în cadrul Centrului de Cercetări Politice și Relații Internaționale al Institutului de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, a fost decorat cu Medalia „Meritul Științific” de gradul II.

Distincţia i-a fost conferită  pentru excelență în cercetarea științifică, participare activă la pregătirea cadrelor de înaltă calificare, aport considerabil la pregătirea cadrelor de înaltă calificare, precum și cu prilejul aniversării în anul 2019 a 85 de ani de la naștere.

Cu prilejul acestui eveniment deosebit, omagiatul a fost felicitat de preşedintele Academiei de Științe a Moldovei, acad. Ion Tighineanu, alți oficiali și membri din cadrul Academiei de Științe a Moldovei, iar conducerea Institutului de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice se alătură la aceste felicitări și îi dorește cu această ocazie, domnului academicianul Alexandru Roșca, doctor habilitat în filosofie, multă sănătate și își exprimă toată prețuirea pentru munca sa, depusă în vederea statornicirii științei, cunoașterii și adevărului științific.

Media: