Adunarea generală a personalului științific al ICJPS s-a expus asupra susținerii proiectelor manageriale de către candidații la funcția de director

La 13 noiembrie 2018, a avut loc Adunarea generală a personalului științific al Institutului de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice, care a avut pe agendă realizarea celei de-a doua etape a concursului pentru suplinirea funcției de director al Institutului.

La Adunarea generală a cercetătorilor institutului au participat membri titulari ai AȘM, reprezentanți ai Ministerului Educației, Culturii și Cercetării (MECC), în persoana Secretarului de stat, dr. Elena Belei, Sindicatului, dr. Oleg Chihai.

Ședința a fost prezidată de directorul ICJPS, dr.hab., prof. Valeriu Cușnir. Directorul a anunțat numele candidaților înregistrați la funcția de director – dr. hab. Victor Juc, care actualmente deține funcția de vicedirector al Institutului și dr. hab. Serghei Sprincean, actualmente, aflat în funcția de Secretar științific. Președintele Adunării generale a informat și asupra stipulărilor din Regulament, pentru a evita anumite încălcări privind prezentarea proiectelor manageriale ale candidaților înregistrați, timpul prevăzut pentru prezentări, luări de cuvânt, dezbateri etc.

Înainte de a trece la prezentările candidaților, î s-a oferit cuvântul dr. Elena Belei, Secretar de stat al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării. „Avem 11 institute în privința cărora am demarat și suntem în plină desfășurare a concursului pentru suplinirea posturilor vacante de director, din cele 19 care au trecut în acest an de la AȘM la MECC. Pentru institutul dumneavoastră au fost validate dosarele ambelor candidați, cei care astăzi vor prezenta și, ulterior, susține proiectul managerial. Am ținut cu tot dinadinsul să avem această etapa de discuție în fața colectivelor, împreună cu colectivele de cercetători ale institutelor. În primul rând, pentru ca noi să vă cunoaștem, ministerul reușește în termen record să depășească toate provocările și în al doilea, pentru ca să vă reconfirmăm convingerea că MECC, nu are scopuri ascunse. Nu ne propunem decât să cunoaștem, să punem în valoare și să ordonăm puțin spre bine, sper, modul de conducere, organizare și desfășurare a cercetării, în special, în acest domeniu destul de sensibil, socio-uman, pentru care performanțele sunt ușor diferite și dificil de cuantificat”, a subliniat oficialul. În context, demnitarul a exprimat doleanța de a vedea care este opinia colectivului de muncă, de cercetători, recomandată către minister, motivând că votul este solicitat pentru a facilita într-un anume mod sarcina ministerului.

Candidații Victor Juc și Serghei Sprincean și-au prezentat proiectele manageriale, după care au răspuns la întrebările adresate.

Dr. hab. Victor Juc, vicedirector al ICJPS a ținut să specifice că uneori, noul conducător științific se auto-percepe ca fiind un deschizător de drumuri noi, că, cu el începe o nouă eră în istoria unei entități. Candidatul consideră că s-a condus permanent de principul continuității, propunându-și să continue acele lucruri bune, pe care le-au făcut predecesorii săi: acad. Alexandru Roșca, dr. hab. Gheorghe Bobână, dr. Ion Rusandu, dr. hab. Victor Țvircun, m.c. Victor Moraru și, bineînțeles, dr. hab. Valeriu Cușnir. Totodată, dl Juc a menționat că nu este mai puțin adevărat că institutul se află într-o perioadă nouă, dat fiind schimbări instituționale pe care le cunosc toți. „Institutul nostru este o entitate de cercetare științifică, format în 1956, a evoluat de la primele subdiviziuni până actualmente fiind o instituție publică, fiind o organizație de drept public care la moment întrunește 82 de angajați dintre care 78 sunt cercetători științifici și 55 de titulari”, a precizat candidatul Victor Juc.     

La rândul său, dr. hab., conf. univ. Serghei Sprincean, secretar ştiinţific al ICJPS a vorbit succint despre potențialul actual al institutului, ca o premisă pentru creșterea performanței viitoare în cercetare. Totodată, s-a oprit asupra diversității domeniilor de activitate ale cercetătorilor institutului, exprimând certitudinea că se vor implementa reforme pentru sporirea cantitativă și calitativă a indicatorilor de performanță prin atragerea finanțării suplimentare necesare ca rezultat al participării cercetătorilor ICJPS în proiecte internaționale, în special la cele din programul cadru al UE Orizont 2020. De asemenea, s-a expus și referitor la principalele probleme cu care se confruntă instituția de cercetare, aducând în discuție și alte aspecte, finalizând cu perspectivele de viitor ale institutului. Candidatul Serghei Sprincean a remarcat că proiectul managerial și l-a conceput mai mult ca o invitație pentru colectiv, pentru a discuta diverse opinii, propuneri, invitând colegii la dialog privind elaborarea unui program performant și realist de dezvoltare a institutului, cel puțin, pentru următorii 4 ani.

După ce și-au prezentat proiectele manageriale, candidații Victor Juc și Serghei Sprincean au răspuns la întrebările adresate. Au urmat luările de cuvânt, în care s-au expus m.c. Victor Moraru, dr. Ion Rusandu, dr.hab. Victor Mocanu, dr.hab. Pantelimon Varzari, dr.hab. Victor Balmuș.

Adunarea a propus și ales membrii comisiei de numărare a voturilor, constituită din 5 persoane: Ion Rusandu (președinte), Mihai Tașcă Mihai (secretar), Alexandru Roșca, Natalia Albu, Angela Mocanu.        

Din cei 55 de titulari, la Adunare au fost prezenți 47, cărora li s-au repartizat buletine vot. Votarea a fost secretă. Rezultatele votării:

Victor JUC - 44 pro

Serghei SPRINCEAN – 3 pro.

Rezultatele votului au fost aprobate prin vot deschis de către colectivul ICJPS.

Prezentările pogramelor manageriale (în format PDF) ale candidaților se atașează. 

Eugenia Tofan,

cercetător științific, ICJPS

 

Media: