Doamna doctor habilitat în științe politice Aurelia Peru-Balan la un frumos jubileu

În data de 22 noiembrie 2018 marcăm un frumos jubileu din ziua nașterii doamnei Aurelia Peru-Balan, conferențiar universitar, doctor habilitat în științe politice, cercetător științific coordonator în cadrul Centrului de Cercetări Politice și Relații Internaționale al ICJPS.

Doamna doctor habilitat în științe politice Aurelia Peru-Balan a lăsat și continuă să lase o urmă importantă, atât în istoria și evoluția cercetărilor științifice ale Institutului nostru, cât și în progresul științei politice din Republica Moldova. Aportul Domniei Sale în domeniul cercetării științifice a managementului PR-ului politic este greu de egalat în arealul politologic din Republica Moldova. Iar investigațiile sale științifice cu privire la tehnologiile politice utilizate în campaniile electorale, realizate pe parcursul a trei decenii de doamna doctor habilitat în științe politice Aurelia Peru-Balan, sunt apreciate înalt și fără rezerve nu doar de către politologii din Republica Moldova, ci și de comunitatea științifică internațională.

Cu ocazia acestui frumos jubileu direcția Institutului de Cercetări Juridice, Politice şi Sociologice, din numele întregului colectiv al Institutului, urează doamnei doctor habilitat în științe politice, conferențiar universitar Aurelia Peru-Balan, succese remarcabile în muncă, multă sănătate, prosperitate și la mulți ani fericiți!

Serghei Sprincean, doctor habilitat în științe politice, secretar ştiinţific al ICJPS

 

 

Media: