Domnul m.c. Victor Moraru a fost ales conducător al Secției Științe Sociale, Economice, Umanistice și Arte a AȘM

Domnul m.c. Victor MORARU, consultant științific în cadrul Centrului de Cercetări Politice și Relații Internaționale al ICJPS, a fost ales conducător al Secției Științe Sociale, Economice, Umanistice și Arte a AȘM la 6 iunie 2019 de către Adunarea generală a Secției Științe Sociale, Economice, Umanistice și Arte a AȘM cu marea majoritate a voturilor membrilor.

Cu acest prilej deosebit, din numele întregului colectiv al Institutului de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice adresăm domnului membru corespondent al AȘM, profesor universitar, doctor habilitat în științe politice Victor MORARU, felicitări cordiale, multă sănătate și putere de muncă, precum și importante succese pe tărâm profesional!

Victor JUC, doctor habilitat, profesor universitar,

Director al Institutului de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice

Media: