La Mulți Ani Profesorului Valeriu Cușnir, la un frumos hotar aniversar!

Încă un an, cel de-al 60-lea, s-a așezat frumos în albumul amintirilor unui om de tot dragul și de tot respectul, un profesionist și un om al cuvântului, gata să vină în ajutor, chiar cu prețul sănătății sale, ne oferă zilnic lecții de omenie, bunătate, toleranță, mărinimie, noblețe bun simț, dar mai ales, de modestie. Are imaginea omului plin de culoare și în toți caută lumină, caută soarele, chiar dacă și în sufletul lui mai plouă și chiar dacă uneori cineva îi mai țopăie în suflet, pășind cu cruzime camuflată peste onestitatea și felul său de a fi și poate uneori suferă mai mult decât lasă să se vadă.

Valeriu Cușnir, doctor habilitat în drept, profesor universitar, director al Institutului de Cercetări Juridice și Politice, el este Omul despre care încerc să împletesc câteva gânduri, prilejuite de acest frumos popas aniversar, atins în acest mijloc de Cireșar. Nu știu și nu vreau să cred că își simte anii, pentru că îl vezi mereu senin, cu zâmbetul la vedere, deși nu se vrea observat pentru ceva anume sau lăudat pentru ce a făcut bine, dar nici că i-ai citi vreodată vreun oarecare orgoliu pe față sau în priviri, e plin de îngăduință și bunătate. Se regăsește în lucruri simple, dar profunde, răsplata fiind binele făptuit și munca sa, care se întinde adesea peste program, fără a-și crea zone de confort. Nu cere de la nimeni imposibilul și îi ajută pe mulți fără a aștepta ceva în schimb, nu-l umple bucuria, atunci când cineva cade în vreun necaz, chiar dacă nu-i este apropiat și orice situație, mai puțin fericită a cuiva, o ia ca pe una personală. De la el am învățat toleranța și înțelegerea celor care nu sunt și nu gândesc ca tine, să renunț la iluzia că îți stă cumva în putere să-i schimbi pe oameni, conștientizând până la urmă că doar circumstanțele (și acestea nu întotdeauna) ar putea schimba oamenii, restul fiind niște greșeli de percepție. De la el am învățat când și cum să știu să întorc pagina, chiar dacă unii încearcă să răsfoiască paginile anapoda, diminuându-ți metodic rolul și prezența. Are o listă infinită de calități, fără a avea nevoie să fie considerat perfect, nefiind obsedat de ideea ierarhizării, drept pentru care se bucură de respect și credibilitate în rândul colegilor și semenilor săi.

Nu știu dacă se mai caută prin gânduri sau își pune gândurile în cuvinte, cum fac mulți la un hotar al vieții, nu știu dacă trage câte o liniuță pentru a mai face un bilanț a ceea ce a făcut sau ce ar fi vrut să mai facă și nu a reușit, dacă trăiește cum și-a dorit, dacă s-au mai adăugat prieteni sau au mai scăzut între timp, dar nu pot să vă ascund convingerea că profesorul și Omul Valeriu Cușnir, nu se regăsește în calcule sau socoteli complicate, doar se străduie să pună situația în termeni cât mai corecți posibil. Este cinstit cu sine și cu cei care-l înconjoară și încearcă să-și trăiască viața în echilibru, demnitate și în armonie cu sine și ceilalți, iar ochiul minții se pare că îl ajută și îl anunță când trebuie să facă un pas înapoi ca să poată sorbi mereu doar din partea plină a paharului, lucru mai rar întâlnit în realitatea vieții. Dar poate că a ajuns să înțeleagă că atunci când sănătatea nu se prea înghesuie, e mult mai bine să preferi liniștea, decât dreptatea și atunci conștientizezi că nu vrei sau nu ai de ce să te justifici sau să dai explicații inutile. Cu același smerit surâs, încearcă să împartă mereu binele lui și cu cei care nu au dobândit în viață aceleași puteri și aceleași virtuți. Cu siguranță că și lui nu i-a ieșit totul așa cum și-a dorit sau și-a plănuit în viață, poate a fost nu o dată înlănțuit de forțe și legi necunoscute, care l-au îngenuncheat, dar nu se plânge. Dimpotrivă, este Omul care oferă fără a face zgomot în jur și fără a aștepta lauri. Acreditează ideea că toate lucrurile sunt bune atunci când vin firesc. Are o credință a lui, trăind cu certitudinea că trebuie să fie infinit mai bun și pentru că, credința sufletului e o taină, tăinuită e și iconița de dimensiuni foarte mici, un colțișor al căreia îl tot zăresc în buzunarul hainei din dreptul inimii.

Ar fi bine, însă, dacă am putea elucida câteva aspecte ce au remarcat evoluția personalității acestui Om, ca profesor, om de știință, mentor, manager și bun coleg. Un prim aspect îl voi lega, bineînțeles, de satul Roşietici, raionul Florești, locul sau izvorul spiritual și pământesc, de unde, la 13 iunie 1958, vine să vadă splendoarea strălucirii soarelui de Cireșar vrednicul fecior Valeriu Cușnir, căruia, mai târziu, avea să-i încolțească dorința de fi un bun slujitor al legii. Având rădăcini provenite din gospodari, la fel de vrednici, s-a remarcat încă de pe atunci, apoi și pe parcursul anilor, ca o fire ageră, îmbogăţind-o încet și așezat cu inteligenţă şi înţelepciunea vieții, cu cunoştinţe profunde şi aptitudini deosebite. Așa începe bucata sa de istorie…

După ce pleacă din satul natal, destinul îl duce la Şcoala Superioară a MAI al URSS din or. Gorki, Facultatea de drept, pe care o absolvește  în anul 1985, devenind jurist. Face doctoratul în cadrul Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, Facultatea de drept din Bucureşti, iar în 1999 susține teza de doctor în drept „Prevenirea şi combaterea infracţiunilor de corupţie”. În 2001 obține titlul științific de confernțiar universitar, după care urmează post-doctoratul în cadrul Academiei de Poliţie  „Ştefan cel Mare”, Facultatea de drept, Chişinău, care finalizează, în 2005, cu susținerea tezei de doctor habilitat în drept „Incriminarea corupţiei în legislaţia penală a Republicii Moldova”. Tot în 2005 devine și profesor universitar.

De obicei, la aniversări, mai toată lumea se înghesuie pe statistici. Eu nu mă simt atrasă să fac înșiruiri de cifre, ani și date, dar nici tentată de a face mari excepții. E relevant să menționăm totuși că munca sa de peste trei decenii în domeniul său de activitate, profesorul Valeriu Cușnir și-a materializat-o în cca 120 de publicații științifice, inclusiv, 5 monografii, iar din comoara acumulată în știință, profesionalism și vocație, și-a dorit să împărtășească și tinerei generații de aprigi doritori de a fi devotați Zeiței Themis. Astfel, activitatea sa didactică de profesor universitar include prelegeri ținute la Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport; Catedra Protecție, Pază și Securitate, ca titular al cursului „Dreptul investigațiilor” și coordonator teze de licenţă şi master (din 2009 – prezent), la Institutul Naţional al Justiţiei, ca formator și titular al cursurilor: „Activitatea specială de investigații” și „Metodologia investigării infracțiunilor săvârșite de persoane cu funcție de răspundere” (2008 – prezent), la Academia de Studii Economice, Catedra drept privat, în calitate de coordonator teze de licenţă şi master (2007-2012), precum și la Universitatea de Studii Europene, Catedra știinţe penale, ca titular al cursului „Particularitățile calificării infracţiunilor economice și de corupție” (din 2006 – prezent). Până în 2012 este cercetător științific principal, director al Centrului Stat și Drept, în cadrul Institutului de Istorie, Stat şi Drept al Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Din 2013 până în prezent este director al Institutului de Cercetări Juridice și Politice al AȘM. Pe parcursul celor cinci ani de mandat, împreună cu colectivul institutului, a organizat și desfășurat o multitudine de activități științifice, naționale și internaționale, conferințe, mese rotunde, seminare etc., în cadrul cărora au fost abordate cele mai actuale probleme din societate. Printre acestea vom sublinia conferințele și mesele rotunde privind sistemul electoral din Republica Moldova - oportunități de reformă, Relațiile RM și UE, în  contextul inegalități sociale în RM – premise de constituire a clasei de mijloc, institutul participând activ la elaborarea Strategiei Securităţii Naţionale a Republicii Moldova: actualităţi şi perspective, la elaborarea priorităților de dezvoltare ale Academiei de Științe a Moldovei în 2017, unul din ultimele și cele mai de amploare evenimente, în contextul Centenarului Marii Uniri, fiind Conferința științifică internațională „Revenirea Basarabiei în spațiul juridic românesc”.

Doctorul habilitat Cușnir este membru al colegiilor de redacţie de profil, redactor al mai multor volume de studii, documente, reviste din țară și de peste hotare, dar și preşedinte al mai multor comisii specializate, inclusiv, preşedinte al Comisiei instituţionale de acreditare şi Comisiei specializate la drept formate de Ministerul Educaţiei pentru evaluarea şi acreditarea instituţiilor de învățământ superior universitar (2000 până în prezent), de evaluare și acreditare științifică, seminare științifice de profil inter-universitare, secretar ştiinţific al Consiliului Ştiinţific Specializat, conducător de doctorat la specialitatea drept penal (2001 până în prezent). Directorul Valeriu Cușnir este încadrat și într-o serie de proiecte instituționale, având calitatea de coordonator de proiect, cum ar fi „Dezvoltarea cadrului juridic al Republicii Moldova în contextul necesităților de securitate și asigurare a parcursului european”, derulat în perioada 2015-2018, proiectul finanţat de Academia de Ştiinţe a Moldovei „Premisele social-economice şi juridice privind reintegrarea Republicii Moldova”, derulat în 2008-2010, coordonator de proiect, în proiectul finanţat de SOROS Moldova etc. Pentru activitatea științifică prodigioasă, responsabilitate și implicare la soluționarea mai multor probleme, contribuţie substanţiala în promovarea imaginii Academiei de Ştiinţe a Moldovei, conducerea instituției i-a conferit profesorului Valeriu Cușnir  cea mai înaltă distincție academică, Medalia „Dimitrie Cantemir”, precum și Diploma de merit a AȘM, Diploma Guvernului etc.

Ne-am obișnuit să credem că adesea carierele de succes se datorează dascălilor, iar meritul lor e de a ști să identifice discipolii și să le descopere calitățile, dar și să-i îndrume spre domeniile unde au înclinație, dar mai ales atunci, când dascălii sunt modele, modele de devenire, pentru un discipol. Și ca să nu ne abatem mult de la acest postulat, mai precizăm și faptul că profesorul Valeriu Cușnir a pregătit și îndrumat 12 doctori și doctori habilitati în drept, discipolii săi activând în instituții prestigioase de profil, unii fiind profesori renumiți sau cercetători consacrați, judecători, procurori sau avocați. Deși aceasta sarcină nu ar fi una nici simpla și nici ușoară, o face cu bucuria ce-i conferă certitudinea ca îndeplinește nu numai o datorie, dar și cu sentimentul de satisfacție că lasă ceva frumos și util în urma sa. Și cine știe, poate știința ajunge să atingă noi culmi în acest domeniu, prin cei care vor veni din urma mentorului sau, poate, tot prin ei, prin discipolii ghidați și tratați cu bunătate și cumsecădenie de profesorul Cușnir, viața noastră, viața publică va cultiva noi aspecte ale moralității, de care se simte o criză acută acum, căci, cine nu ar vrea să atingă profunzimile lumii materiale și a existenței cât mai ușoare, dar e nevoie să sprijinim și rolul inteligenței și moralei pentru un viitor mai stabil, mai sigur și mai integru, pentru generația care vine și să renunțăm a fi moraliști, adesea, post-factum.

Cam așa l-am văzut eu pe profesorul Valeriu Cușnir la pășirea acestui frumos prag al vieții, un prag trecut cu împliniri, cu bucurii, dar și cu smerenie. Deși s-ar părea că prea grăbit au înflorit cireșii la tâmplele omagiatului, cred cu certitudine că sub tâmpla sa argintie se coc multe gânduri și trăiri noi și frumoase, idei de face bine și de a fi util mereu. Aș putea vorbi la infinit despre acest Om, pentru care nu poți să nu ai respect și admirație, dar și mai bine cred că ar face-o cei care îl cunosc de mai mult timp pe omagiat și care, cu siguranță, vor dori să lase câteva gânduri frumoase sau să facă o trecere prin anii lor plini de amintiri, fie colegi, prieteni sau discipoli.

Deși timpul curge nemilos și se joacă cu nepăsare prin clepsidra vieții, astăzi cei 60 de ani ai sărbătoritului Valeriu Cușnir, se vor aduna în frumoase și calde amintiri, alături de minunata familie hărăzită de destin - soția Ludmila, cu care trăiește împreună bucuria împlinirilor și duce  greutățile vieții, fiica Corina și feciorul Iulian, care sunt mândria și sprijinul lor, colegii și prietenii săi, cu care poate împărtăși binele și tristețile inerente.

Fiind la unison cu sentimentele şi emoţiile pe care le încearcă la această aniversare, îi dorim distinsului Profesor Valeriu Cușnir, mulți ani de viață activă și plină de sens, noi forţe creatoare, performanţe în activitate, respectul discipolilor, să fie mereu pe aceeași undă a gândului frumos, să înmulțiți faptele bune și, nu în ultimul rând, îi dorim sănătate, or, adevărata viață e sănătatea!  

Eugenia TOFAN,

șef Serviciul de Presă al AȘM,

doctorand, Institutul de Cercetări Juridice și Politice

 

Media: