Profesorul Valeriu Cușnir a fost decorat cu Medalia „Nicolae Milescu Spătarul”

Marți, 23 aprilie 2019, într-o atmosferă solemnă, în incinta Academiei de Științe a Moldovei, doctorul habilitat în drept, profesorul universitar Valeriu Cușnir, vice-directorul Institutului de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, a fost decorat cu Medalia „Nicolae Milescu Spătarul”.

Distincţia i-a fost conferită  pentru management eficient în calitate de director al Institutului de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice în perioada anilor 2013-2018, excelență în cercetarea științifică, participare activă la pregătirea cadrelor de înaltă calificare, precum și cu prilejul aniversării în anul 2018 a 60 de ani de la naștere.

Cu prilejul acestui eveniment deosebit omagiatul a fost felicitat de preşedintele Academiei de Științe a Moldovei, acad. Ion Tighineanu, alți oficiali și membri din cadrul Academiei de Științe a Moldovei. 

Media: