Proiect Internațional 2016-2018

Proiect de cercetare comun (Moldova-România) „Responsabilitatea socială a guvernanţei publice – componentă majoră a dezvoltării relaţiilor dintre România şi Republica Moldova” (director de proiect din partea ICJP - dr. hab. în drept, prof. univ. Valeriu CUȘNIR, director de proiect din partea Universității Româno-americane – prof. univ., dr. Ovidiu FOLCUȚ) în cadrul Programului de colaborare bilaterală dintre Academia de Știință a Moldovei și Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică și Inovare din România.