Boris SOSNA

Boris Sosna este cercetător ştiinţific coordonator în cadrul ICJPS, doctor în drept, conferenţiar universitar. Domeniul cercetării sale ştiinţifice este reglementarea şi problemele actuale ale respectării drepturilor omului în domeniul muncii şi protecţiei sociale. Boris Sosna este abilitat de CNAA cu dreptul de a fi conducător al tezelor de doctorat la specialitatea 553.05 - dreptul muncii şi protecţiei sociale (2006). Este autor / coautor a peste 500 de publicaţii didactico-ştiinţifice, dintre care: 3 manuale, 2 comentarii, 90 note de curs. A participat la 80 conferinţe ştiinţifice, iar 120 lucrării ştiinţifice au fost publicate peste hotare. Este membru al colegiului de redacţie al revistei «Закон и жизнь». Totodată, este membru al colegiului de redacţie al revistelor «Европейские перспективы», «Наше право» (Kiev, Ucraina). Este membru al Academiei ruse de ştiinţe juridice (Moscova, Federaţia Rusă). La fel, este expert în drept în cadrul Organizaţiei Națiunilor Unite. 

 

Boris Sosna is senior researcher, doctor of law and associate professor of law of ILPSR. His field of research focuses on the issue of regulation and problems of human rights in the field of labour and social protection. The National Council for Accreditation and Attestation of the Republic of Moldova (CNAA) has granted dr. Boris Sosna with the right to coordinate doctoral theses in the field 553.05 - right of labour and social protection (2006). He is author / co-author of over 500 publications, including 3 textbooks, 2 comments, 90 lecture notes. He participated in 80 conferences, and 120 scientific articles were published abroad. He is a member of the editorial board of the journal «Закон и жизнь». He is also a member of the editorial board of the journals "Европейские перспективы», «Наше право» (Kiev, Ukraine). He is a member of Russian Academy of Legal Sciences (Moscow, Russian Federation). Also, he is expert in law of the Organization of United Nations.

Română
Tags: