Gheorghe CĂLCÂI

Gheorghe Călcâi este născut la 26 ianuarie 1942 în satul Brânzeni din raionul Edineţ. A absolvit Facultatea de Istorie a Universităţii de Stat din Moldova în 1968 şi a obţinut calificatul de istoric, profesor de istorie și ştiinţe sociale. Din 1968 activează în cadrul secţiei de sociologie a AŞM în calitate de laborant superior, apoi cercetător ştiinţific inferior. În 1970 este înmatriculat la doctorantura Institutului de Sociologie al AŞ a Uniunii Sovietice (or. Moscova). În calitate de conducător ştiinţific l-a avut pe doctorul habilitat în sociologie, profesorul Vladimir Bolgov. În 1973 a absolvit doctorantura, iar în 1975 a susţinut teza de doctor în filozofie, specialitatea ”sociologie aplicată” cu tema: “Structura şi organizarea timpului liber a tineretului angajat la întreprinderile industriale”. În anul 1976 i s-a conferit titlul ştiinţific de doctor în filozofie, iar din 1988 este conferenţiar cercetător. După absolvirea doctoranturii activează în continuare în secţia de sociologie a AŞM, ocupând funcţiile de cercetător ştiinţific inferior, superior, coordonator. Între anii 1991-2006 s-a aflat în fruntea secţiei de sociologie, apoi a revenit iarăşi la funcția de cercetător ştiinţific coordonator. Prin cumul a predat sociologia studenţilor de la Universitatea Tehnică din Moldova, Academia de Studii Economice, Universitatea Pedagogică de Stat “I. Creangă” şi Universitatea de Teologie Ortodoxă. A fost secretar al Consiliului Ştiinţific specializat pentru susţinerea tezelor de doctor în ştiinţe şi doctor habilitat în sociologie pe lângă Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice, membru al colegiului de redacţie a revistei ”Economie şi Sociologie” (1991-2006), a participat la realizarea proiectului ştiinţific “Impactul reorganizării gospodăriilor de Stat şi Colective asupra situaţiei femeilor şi pensionarilor din Republica Moldova (1994-1995)”, finanţat de Banca Mondială. A participat la simpozioane şi sesiuni ştiinţifice la Chişinău, Iaşi, Bucureşti, Moscova, Saratov etc. A editat peste 100 lucrări ştiinţifice, inclusiv 6 monografii. 

Română
Tags: