Leonid CHIRTOACĂ

Leonid Chirtoacă este cercetător științific coordonator în cadrul ICJPS, doctor în drept, conferenţiar universitar. Aria intereselor științifice de cercetare cuprinde dreptul privat (drept civil) în special dreptul de proprietate, teoria generală a obligaţiilor, răspunderea civilă, dreptul contractual, dreptul de proprietate intelectuală şi alte domenii complexitatea cărora atrage interesul practicienilor cât și al cercetătorilor dreptului. Dl. Leonid Chirtoacă este abilitat de CNAA cu dreptul de conducere a tezelor de doctorat la specialitatea 553.01 – drept privat (drept civil), fiind conducător de doctorat a 4 doctoranzi. Autor/coautor a peste 30 lucrări ştiinţifice şi didactice publicate în reviste naţionale şi de circulaţie internaţională, precum şi a 3 monografii. Proiectele de cercetare în care a participat: proiectul instituţional 11.817.07.03F „Consolidarea și dezvoltarea statului de drept în contextul integrării europene” (2011-2014), tema individuală de cercetare „Protecția dreptului de proprietate privată a cetăţenilor străini în contextul integrării Republicii Moldova în Uniunea Europeană ”; proiectul instituțional 15.817.06.10F „ Dezvoltarea cadrului juridic al Republicii Moldova în contextul necesităţilor de securitate şi asigurare a parcursului european” (2015–2018) cu tema individuală de cercetare „Răspunderea civilă prin prisma reglementărilor naţionale şi legislaţiei statelor Uniunii Europene”. Din 1995 este membru al Uniunii Avocaţilor din Republica Moldova şi avocat, acordă asistenţa juridică şi reprezintă interesele în procedurile de apărare a dreptului omului, este mediator autorizat de Ministerul Justiţiei şi secretar științific al Seminarului de profil la specialităţile din domeniul dreptului privat din cadrul ICJPS. Căsătorit, 3 copii.

Română
Tags: