Ludmila GUŞTIUC

Ludmila Guştiuc, născută la 30 mai 1980, este cercetător ştiinţific în cadrul Centrului Cercetări Strategice al Institutului de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice (ICJPS). Din anul 2003 dna Guştiuc este magistru în drept, subiecte de interes pentru cercetare servind dreptul Uniunii Europene, armonizarea legislației naționale cu legislația Uniunii Europene, asigurarea securității naționale a Republicii Moldova în contextul integrării în UE. Proiecte de cercetare în care a fost implicată vizează dezvoltarea cadrului juridic al Republicii Moldova în contextul necesităților de securitate și asigurare a parcursului european. Cele mai relevante rezultate științifice obținute până la moment constau în elaborarea şi publicarea a 20 studii științifice în domeniul dreptului european și a studiilor de cercetare ce țin de asigurarea securității statului în Republica Moldova în contextul implementării Acordului de Asociere RM-UE, participarea în cadrul grupului de lucru la elaborarea Strategiei Securității Naționale a Republicii Moldova.

Română
Tags: