Ludmila MALCOCI

Ludmila Malcoci este născută la 19 aprilie 1964 în  satul Mălinesti, raionul Novoselița, regiunea Cernăuți, Ucraina.  A absolvit Facultatea de Jurnalistică a Universității de Stat din Chișinău, specialitatea jurnalist în anul 1986. În anul   2000 a susținut teza de doctor habilitat la  specialitatea 22-00-04- structura socială, instituții  și procese sociale   la  Institutul de Filozofie, Sociologie și Drept al AȘM cu tema  Interacţiunea dintre mass media şi public: probleme sociale ale formării opiniei publice adecvate societăţii tranzitive, consultant științific- Timuș Andrei. În anul 1998 a obținut titlul științific de cercetător științific superior, iar în anul 1999 – titlul științifico-didactic de  conferențiar universitar. În perioada 1992- 1997 a activat în calitate de secretar științific, cercetător științific superior  la  Institutul de Filosofie, Sociologie și Drept al AȘM. Din 2015 pînă în prezent activează în calitate de cercetător științific principal la Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice. Din anul 1992- până în prezent  este  conferențiar la USM, Facultatea de Jurnalism și Științe ale Comunicării. A elaborat și predat următoarele cursuri-  Mass media și opinia publică, Metodologia cercetării științifice în domeniul comunicării, Metodologia cercetării științifice în domeniul mass media. Din anul 1997  până în prezent a  îndeplinit funcții de conducere în mai multe proiecte internaționale implementate în Republica Moldova în domeniul dezvoltării sociale, inclusiv:  Proiectul Băncii Mondiale  Fondul de Investiții Sociale din Moldova (1997-2006), Proiectul USAID  Prevenirea HIV și Hepatitelor Virale  B și C în Republica Moldova (2006-2008), Proiectul Keystone Moldova implementat în parteneriat cu MMPSF  Comunitate Incluzivă Moldova (2008-2015). Din anul 2011 este Director Executiv al Asociației Keystone Moldova, care activează în domeniul incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilități intelectuale. Pe parcursul ultimilor 15 ani a activat în calitate de  consultant la nivel național și internațional pentru mai multe organizații internaționale -  Banca Mondială, UNICEF, UNDP, GIZ, DFID,  EBRD,  Price Water House Italia Office. Țările de expertiză - Moldova, Rusia, România, Ucraina, Kazahstan, Turcia. Este membru a trei  seminare științifice de susținere a tezelor de doctor și doctor habilitat: 1) Institutul de Științe Juridice și Politice, 22-00-04 – Structură socială, instituții Sociale și procese sociale; 2) Universitatea de stat din Moldova, 10.01.10 – Jurnalism și Științe ale comunicării; 3)Institutul de Științe ale educației, 19-00-05 – Psihologie socială. A fost consultant științific la două teze de doctor habilitat susținute   și conducător științific  la o teză de doctor susținută. Ludmila Malcoci a publicat 18 monografii si studii de cercetare și peste 70 de articole științifice. Ludmila Malcoci a fost menționată de trei ori cu Diploma de Gradul 1 al Guvernului RM, inclusiv 2012 –pentru  aportul adus în domeniul asistenței și protecției sociale, 2012 –pentru aportul adus în domeniul dezvoltării sociologiei, 2015 -  pentru aportul adus în domeniul incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilități . 

Română
Tags: