Natalia DRUȚĂ

Natalia Druță este cercetător științific stagiar în cadrul Centrului Cercetări Juridice al ICJPS, magistru în drept. Domeniul preocupărilor sale științifice se referă la: dreptul european, procesul decizional european, procesul legislativ, aplicarea dreptului european, competenţele instituționale în cadrul procedurii legislative europene. Proiectele de cercetare în care a participat includ: proiectul instituțional 06.410.007F „Republica Moldova în contextul geopolitic contemporan şi problemele actuale ale edificării statului de drept în Republica Moldova din perspectivele integrării europene” (2006-2010); proiectul instituțional 11.817.07.03F „Consolidarea și dezvoltarea statului de drept în contextul integrării europene” (2011-2014), cu tema individuală de cercetare „Procedura legislativă în cadrul Uniunii Europene”; proiectul instituțional 15.817.06.10F „Redimensionarea politicii externe şi interne a Republicii Moldova din perspectiva evoluţiei proceselor integraţioniste şi modificărilor geopolitice ale sistemului internaţional” (2015–2018) cu tema individuală „Efectele procesului de legiferare a Uniunii Europene asupra redimensionării politicii din perspectiva intergrării Republicii Moldova”.

Română
Tags: