Oleana CHINDÎBALIUC

Oleana Chindîbaliuc este cercetător științific în cadrul Centrului Cercetări Juridice al Institutului de Cercetări Juridice, Politice şi Sociologice, doctor în științe politice. Gradul științific de doctor în științe politice i s-a conferit pe data de 14.11.2013, la specialitatea 23.00.04 - teoria şi istoria relaţiilor internaţionale şi dezvoltării globale. Tema tezei sale de doctor este „Resursele energetice ca factor al securității naționale în contextul transformărilor geopolitice”. Dumneaei este autor a 40 de publicații științifice în domeniul geoenergetic. Aria intereselor sale științifice cuprinde aspecte politologice ale  relațiilor internaționale, analiza politică, politica internațională contemporană, securitatea energetică în contextul transformărilor geopolitice și procesele integraţioniste, dimensiunea energetică a securităţii naţionale în lumina proceselor transformaţionale ale contemporanității în regiunea extinsă a Mării Negre. Proiectele de cercetare în care a participat includ: proiectul instituțional „Republica Moldova în contextul geopolitic contemporan şi problemele actuale ale edificării statului de drept în Republica Moldova din perspectivele integrării europene” (2006-2010), iar tema sa individuală de cercetare în cadrul proiectului a fost „Securitatea energetică în contextul transformărilor geopolitice”; proiectul instituțional 11.817.07.03F „Consolidarea și dezvoltarea statului de drept în contextul integrării europene” (2011-2014), tema sa individuală de cercetare fiind „Securitatea energetică în contextul formatării sistemului contemporan al relațiilor internaționale”; proiectul instituțional 15.817.06.10F „Redimensionarea politicii externe şi interne a Republicii Moldova din perspectiva evoluţiei proceselor integraţioniste şi modificărilor geopolitice ale sistemului internaţional” (2015–2018) cu tema individuală de cercetare „Securitatea energetică a regiunii Marea Baltică – Marea Neagră în contextul reformatării sistemului internațional și modelării proceselor geopolitice”; proiectul FP7 266920 Programme SSH-2010-2.2-1 "EU External Borders and the Immediate Neighbours. Analysing Regional Development Options through Policies and Practices of Cross-Border Cooperation" (2011–2014) [On-line: http://www.euborderregions.eu], iar tema individuală de cercetare a sa fiind în acest proiect „Trans-border cooperation and networking between Romania and Moldova”. Dumneaei este membru în diverse asociații profesionale printre care: Asociația de Drept Internațional din Republica Moldova, Asociația pentru Politica Externă și Cooperare Internațională din Republica Moldova. De asemenea, este redactor-șef adjunct și președinte al Colegiului de Redacție la „Revista Moldovenească de Drept Internațional și Relații Internaționale” ISSN 1857-1999. E-mail: [email protected]

Română
Tags: