Olga DORUL

Olga Dorul este cercetător științific în cadrul Centrului Cercetări Juridice al Institutului de Cercetări Juridice, Politice şi Sociologice, doctor în  drept, conferențiar universitar. Dumneaei are următoarele interese de cercetare: statutul de neutralitate permanentă a statelor, inclusiv factorii ce determină adoptarea de către un stat a statutului de neutralitate, fundamentul neutralității, precum și formele neutralității contemporane a statelor. Un alt subiect ce constituie interes de cercetare pentru dumneaei este răspunderea internațională penală pentru comiterea crimelor de război. La cele mai importante rezultate științifice obținute de dumneaei se referă participarea în calitate de coautor la elaborarea manualelor Drept internațional public, ediția a III-a, 2009 și ediția a IV-a, 2012, precum și participarea la conferințele științifice din țară și peste hotare (România, Ucraina, Federația Rusă).

Română
Tags: