Serghei SPRINCEAN

Serghei SPRINCEAN este născut la 14 decembrie 1973 în or. Chișinău. În anul 1991 a absolvit școala medie nr. 61 din mun. Chișinău, în anul 1996 - Facultatea Filosofie a Universității “Al. I. Cuza” din Iași, specialitatea: Sociologie-Politologie, iar în anul 2000 - Facultatea de Drept a Universității Cooperatist-Comerciale din Moldova, specialitatea: Drept economic. În anul 2006 a absolvit doctorantura din cadrul Institutului de Filosofie, Sociologie și Drept al Academiei de Științe a Moldovei și a susținut teza de doctor în științe politice cu titlul “Grupurile de presiune ca factori de influenţă politică în contextul informatizării sociumului, conducători științifici: Pantelimon Varzari, doctor habilitat în științe politice, profesor universitar și Teodor N. Țîrdea, doctor habilitat în științe filosofice, profesor universitar, la specialitatea 23.00.01 – teoria, metodologia și istoria politologiei; instituții și procese politice. În anul 2018 a susținut în cadrul Institutului de Cercetări Juridice și Politice al Academiei de Științe a Moldovei teza de doctor habilitat în științe politice, intitulată “Dimensiuni bioetice ale securității umane: abordare politologică, consultanți științifici: Victor Moraru, doctor habilitat în științe politice, profesor universitar, membru corespondent al Academiei de Științe a Moldovei și Teodor N. Țîrdea, doctor habilitat în științe filosofice, profesor universitar, specialitatea 561.01 – teoria, metodologia și istoria politologiei; instituții și procese politice. În anul 2014 i s-a conferit titlul științific de conferențiar cercetător la specialitatea 23.00.01 – teoria, metodologia și istoria politologiei; instituții și procese politice, iar în anul 2018 titlul științifico-didactic de conferențiar universitar. În iunie 2010 este angajat în calitate de vicedirector (2010-2012) și cercetător științific coordonator la Institutul de Integrare Europeană și Științe Politice al Academiei de Științe a Moldovei, iar din decembrie 2014, ca secretar științific al Institutului de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice. 

A participat la realizarea a numeroase proiecte instituționale, bilaterale și internaționale, dintre care în trei în calitate de director de proiect, inclusiv a coordonat proiectul 20.70086.13/COV Atenuarea impactului negativ al pandemiei COVID-19 asupra funcționalității instituțiilor puterii de stat din Republica Moldova (FUNCOV) - proiect de cercetare al ANCD în cadrul ofertei de soluții de cercetare-inovare privind combaterea și atenuarea impactului pandemiei COVID-19 (2020-2021). Din 2016 a fost secretar științific, iar din 2021 – Președinte al Seminarului Științific de Profil de susținere a tezelor de doctor și doctor habilitat la specialitățile 561.01. Teoria și metodologia politologiei; instituţii şi procese politice și 562.01. Teoria și metodologia relațiilor internaționale și a diplomației. Este abilitat de CNAA și ANACEC din anul 2015 cu dreptul de conducător al tezelor de doctorat la specialitatea 561.01 – teoria, metodologia și istoria politologiei; instituții și procese politice. Este autor și coautor a peste 250 de lucrări științifice, inclusiv 8 monografii, culegeri științifice și 8 manuale, compendii, suporturi de curs. Este laureat al Premiului Academiei de Științe a Moldovei “Constantin Stere” în domeniul drept și științe politice pentru anul 2017 și deține diploma de câștigător al concursului organizat de ANACEC: “Teza de doctor habilitat de excelență” în domeniul științelor socioumane pe anul 2018. Din 2008 este expert UNESCO în domeniul eticii și bioeticii, potrivit bazei mondiale de date GEOBs. 

 

___________________________

 

Serghei SPRINCEAN is the scientific secretary of the Institute of Legal, Political and Sociological Research and young but leading researcher in the Centre of Strategic Research of ILPSR. He is the author of over 250 scientific publications, including 8 monographs and 8 textbooks. He participated in over 220 international conferences, symposiums and round tables, being involved in research of various issues of humanities and social sciences, such as the specific of assuring human security in transitional and post-soviet societies, the correlation of morality with politics as well as of politics with bioethics and human rights, the role of the interests and pressure groups and of the civil society in decision-making process. He actively participated in a significant number of national and international projects since 2005.

Being doctor habilitat in political sciences (2018), he participated in such projects as 20.70086.13/COV "Mitigation of the negative impact of the COVID-19 pandemic on the functioning of state power institutions in the Republic of Moldova (FUNCOV)" (2020-2021: as coordinator), 20.80009.1606.05 "Quality of justice and respect for human rights in the Republic of Moldova: interdisciplinary research in the context of the implementation of the Association Agreement Republic of Moldova - European Union" (2020-2023), "The development of legal framework of Republic of Moldova in the context of the necessities in security and in assuring European path” (2015-2019), “Interaction between state and civil society in Republic of Moldova in the context of deepening of democratic reforms” (2011-2014), “Management of the problems related to transnistrian conflict and withdrawal of foreign troops” (2013 as coordinator), “Resources, mechanisms and effects of realization of political power in Republic of Moldova” (2009-2010), “Functionality and impact of NGOs from Ukraine and Republic of Moldova on decision making factor” (2010-2011), “Environmental Ethics in Teaching Social Sciences and Humanities”, OSI Budapest, HESP, Institute of Philosophy of Russian Academy of Sciences (2007–2010). Also, he is UNESCO expert in Ethics and Bioethics, according GEOBs database, since 2008. 

 

ORCID - https://orcid.org/0000-0002-7411-9958

Web of Science ResearchID - V-3296-2017

Researchgate profile

Google Academic profile

Academia.edu profile

SSRN ID

 

Română
Tags: