Tudor OSOIANU

Tudor Osoianu este cercetător științific coordonator, doctor în drept, conferenţiar universitar. În sfera preocupărilor sale științifice intră problematica respectării drepturilor omului în procesul penal: la apărare, la libertate, la siguranță și la securitatea participanților în proces; respectarea drepturilor în cadrul realizării măsurilor speciale de investigație; precum și de asigurarea dreptului la un recurs efectiv. Dl. dr. Tudor Osoianu este abilitat de CNAA cu dreptul de conducere a tezelor de doctorat la specialitatea 554.3 drept procesual penal (22.04.2012). A fost conducător științific la teza de doctor în drept Acordarea asistenței juridice de către avocat la faza urmăririi penale, susținută de dr. Vesco Ivan în anul 2011. A fost coautor al Proiectului Hotărîrii Plenului CSJ despre aplicarea de către instanţele judecătoreşti a unor prevederi ale legislaţiei de procedură penală privind arestarea preventivă şi arestarea la domiciliu, care a fost aprobată la 15 aprilie 2013. Este autor/coautor al 65 de publicații didactico-științifice.

 

Tudor Osoianu, Ph.D., is a senior researcher and associate professor of law. His field of research focuses on the issue of respect for human rights in criminal proceedings, namely the rights to defense, freedom, security of person, and security during proceedings; respect for said rights during special investigative measures, as well as ensuring the right to an efficient appeal. The National Council for Accreditation and Attestation of the Republic of Moldova (CNAA) has granted dr. Tudor Osoianu the right to coordinate doctoral theses for major 554.3 criminal procedure law (22.04.2012). He was scientific coordinator for the doctorate thesis Legal Assistance Provided by Lawyers during Prosecution, defended by dr. Vesco Ivan in 2011. He co-authored the Draft Decision of the Plenum of the Supreme Court of Justice “On the application by courts of law of certain provisions in Criminal Procedure legislation regarding remand in custody and house arrest”, which has been approved on 15 April 2013. He is the author/co-author of 65 academic and scientific publications.  

Română
Tags: