Valeriu CUȘNIR

Valeriu Cușnir este născut la 13 iunie 1958 în raionul  Floreşti, satul Roşietici. Din anul 2013 până la finele anului 2018 a fost director al Institutului de Cercetări Juridice și Politice al Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Actualmente, începând din ianuarie 2019, este vicedirector al Institutului de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice, iar între anii 2006 - 2012 a activat ca cercetător științific principal, director Centru Stat și Drept, in cadrul Institutului de Istorie, Stat şi Drept al Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Activitatea sa didactică de profesor universitar cuprinde lucrul la Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport; catedra Protecție, Pază și Securitate, ca titular al cursului „Dreptul investigațiilor” și coordonator teze de licenţă şi master (din 2009 – prezent), la Institutul Naţional al Justiţiei, ca formator și titular al cursurilor: „Activitatea specială de investigații” și ”Metodologia investigării infracțiunilor săvârșite de persoane cu funcție de răspundere” (2008 – prezent), la Academia de Studii Economice, catedra Drept privat, ca coordonator teze de licenţă şi master (2007 -  2012), precum și la Universitatea de Studii Europene, catedra Ştiinţe penale, ca titular al cursului „Particularitățile calificării infracţiunilor economice și de corupție” (din 2006 – prezent). A obținut  titlurile didactico științifice de profesor universitar (în 2005) și de conferenţiar universitar (în 2001). Și-a făcut studiile universitare la Şcoala Superioară a MAI al URSS din or. Gorki, la facultatea de Drept cu specializarea - jurist, pe care a absolvit-o în anul 1985. La fel, în anul 2005 urmează post-doctoratul în cadrul Academiei de Poliţie „Ştefan cel Mare”, Facultatea de Drept de la Chişinău, iar în anul 1999 - doctoratul în cadrul Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, Facultatea de Drept din Bucureşti. A susținut în anul 2005 teza de doctor habilitat în drept cu tema“ Incriminarea corupţiei în legislaţia penală a Republicii Moldova”, iar în 1999 - teza de doctor în drept: „Prevenirea şi combaterea infracţiunilor de corupţie”. Este autor al 105 publicații din care 5 monografii. Activează ca membru al colegiilor de redacţie, redactor al volumelor de studii, documente, reviste etc. în Revista Avocatul poporului; Revista de Studii şi Cercetări Juridice; Revista Studii de Securitate şi Apărare; Revista de drept Omnia Lex (Braşov) și în Revista Transfrontalieră de Drept Penal (Galați). Domnul profesor V. Cușnir a activat ca preşedinte al Seminarului Ştiinţific de Profil Inter-universitar pentru susținerea tezelor de doctorat la specialitatea 12.00.08 - drept penal, 2007-2012, preşedinte al Comisiei de Experţi la Drept de pe lângă Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare al RM,  2006-2008, preşedinte al Comisiei de evaluare și acreditare științifică din cadrul Consiliului Național pentru Acreditare și Atestare, 2005 până în prezent, ca secretar ştiinţific al Consiliului Ştiinţific Specializat din cadrul Academiei de Poliţie „Ştefan cel Mare” pentru  susţinerea tezelor de doctorat la specialitatea 12.00.08 -  drept penal, 2000-2004, ca conducător de doctorat la specialitatea 554.00 -  drept penal,  2001 până în prezent, preşedinte al Comisiei instituţionale de acreditare şi Comisiei specializate la drept formate de Ministerul Educaţie pentru evaluarea şi acreditarea instituţiilor de învățământ superior universitar, 2000 până în prezent, fiind implicat în programul Departamentului Justiţiei SUA, FBI, Criminalitatea economică, 4-8 decembrie 2000, și în programul Departamentului Justiţiei SUA, FBI, Spălarea banilor, Sechestrarea bunurilor, 1-5 februarie 1999. A pregătit și îndrumat 8 doctori și un doctor habilitat în drept. Domnul profesor V. Cușnir a participat în proiectul instituțional „Dezvoltarea cadrului juridic al Republicii Moldova în contextul necesităților de securitate și asigurare a parcursului european”, 2015 – 2019 - coordonator de proiect, în proiectul finanţat de Academia de Ştiinţe a Moldovei „Premisele social-economice şi juridice privind reintegrarea Republicii Moldova”, 2008-2010, ca coordonator de proiect, în proiectul finanţat de SOROS Moldova „Perfecţionarea practicii judiciare privind infracţiunile de corupţie”, perioada 2002-2003, în calitate de expert de proiect; rezultatele publicate în „ Jurisprudenţa privind infracţiunile de corupţie (comentariu teoretico-practic)”, Chişinău, Ed. ULYSSE, 2003 și în proiectul finanţat de COLPI, or. Budapesta: ,,Poliţia şi drepturile omului”, anul 1999, în calitate de expert de proiect; rezultatele publicate în culegerea ,,Poliţia şi drepturile omului”. Domnul profesor V. Cușnir a efectuat vizite de documentare şi schimb de experienţă la Ministerul de Interne al Bavariei, Germania, or. Munchen, Pregătirea cadrelor de poliţie (2006), la Universitatea Ministerului Afacerilor Interne a Ucrainei, or. Kiev, Pregătirea cadrelor pentru subdiviziunile specializate de combatere a traficului ilicit de droguri (2006), la Academia de Poliţie ,,Alexandru Ioan Cuza”, or. Bucureşti, reformarea Poliției române și instituţiilor de învăţământ  poliţienesc(2005), în cadrul programului Pactul de stabilitate pentru sud-estul Europei, stagiu pentru managerii instituţiilor de învăţământ poliţienesc, Croaţia, Wambaldon (2003), precum și în cadrul programului ISITAP coordonat de Ambasada SUA in RM, stagiu ,,Management în instruirea cadrelor de poliţie”, or. Budapesta, ILEA (2000). Este director al Asociaţiei obştești ”Institutul de Cercetări şi Expertize Ştiinţifice în Drept”. În anul 2008 i s-a decernat diploma de merit a Academiei de Ştiinţe a Moldovei.

Română
Tags: