Veronica SPÎNU

Veronica Spînu este cercetător științific stagiar, magistru în drept. Aria intereselor științifice cuprinde aspecte legate problematica dreptului internațional, securitatea persoanei,  respectarea drepturilor omului, protecția internațională a refugiaților etc. Este autor/coautor al 9 publicații didactico-științifice. Proiectele de cercetare în care a participat includ: proiectul instituțional „Republica Moldova în contextul geopolitic contemporan şi problemele actuale ale edificării statului de drept în Republica Moldova din perspectivele integrării europene” (2006-2010); proiectul instituțional 11.817.07.03F „Consolidarea și dezvoltarea statului de drept în contextul integrării europene” (2011-2014), tema sa individuală de cercetare fiind „Protecţia internaţională a refugiaţilor şi reintegrarea acestora în societate”; proiectul instituțional 15.817.06.10F „ Dezvoltarea cadrului juridic al Republicii Moldova în contextul necesităților de securitate și asigurare a parcursului european ” (2015–2018) cu tema individuală de cercetare „ Protecția internațională a refugiaților în contextul necesităților de securitate și proceselor migraționiste actuale”.

Română
Tags: