Victor MOCANU

Victor Mocanu s-a născut la 31 august 1961 în satul Cărpineni, raionul Hâncești. A absolvit Facultatea Construcții Industriale și Civile a Universității Tehnice din Moldova în anul 1983, specialitatea inginer constructor. În anul  1992 a susținut teza de doctor în sociologie la  specialitatea Structura socială, instituții  și procese sociale la  Institutul de Sociologie din cadrul  Academiei Naționale de Științe a Ucrainei cu tema:  Factorii sociali ai perfecționaării potențialului uman al constructorilor din mediul rural, conducători științifici: Țurcanu Nicolae și Timuș Andrei. În anul 1998 a obținut titlul științific de cercetător conferențiar și este specialist în domeniile : Structură socială, instituții și procese sociale, sociologie economică, sociologia politicului și sociologia medicinii. În perioada 1991-2014 a activat la  Institutul de Filosofie, Sociologie și Drept al AȘM, care mai apoi a fost redenumit  în Institut de Cercetări Juridice și Politice, în calitate de cercetător științific, secretar științific și șef de secție. Începând cu anul 2015 activează în calitate de Director al  Centrului Sociologie și Psihologie  Socială. Pe parcursul activității sale a publicat peste 100 de lucrări științifice, inclusiv 12 monografii, culegeri și broșuri. Calitățile sale de manager al activităților de cercetare le-a valorificat în deplină măsură, fiind atât în funcție de Director al Centrului de Sociologie și Psihologie Socială cât și în cea de Director al proiectelor instituționale: „Evoluţia stratificării sociale în condiţiile transformării societăţii şi perspectivei de integrare europeană a Republicii Moldova” și „Constituirea clasei de mijloc în Republica Moldova în contextul apropierii de Uniunea Europeană”, a proiectului internațional „Optimizarea proceselor transformaționale în Republica Moldova (perioada postsovietică)”. Victor Mocanu a participat de asemenea la elaborarea și implementarea a peste 30 de proiecte cu caracter științifico-inovator în țară și peste hotare inclusiv: Proiectul Băncii Mondiale „Calitatea apei de băut”, Proiectul Băncii Mondiale „Energie-II”, Proiectul Ministerului Sănătății „Reforma Sistemului Sanitar”, Proiectul Asociației Oficialilor Electorali din Europa: „Experiența internațională a asigurării procesului electoral cu informație sociologică”, Proiectul Băncii Mondiale Fondul  de Investiții Sociale implementat în raioanele Dondușeni, Edineț, Căinari și Hâncești ș.a. Din anul 2001 și pînă în present activează în calitate de Președinte al Asociației Sociologilor și Demografilor din Republica Moldova fiind cunoscut și peste hotarele țării. A stabilit relații de colaborare cu colegii de breaslă din România, Polonia, Ungaria, Germania, Austria, Georgia, Ucraina, Chirghizia, Kazahstan, Belorusi etc. A participat la organizarea a zeci de conferințe naționale și internaționale în peste 20 de țări.  Pe parcursul ultimilor 10 ani  face parte din Comitetul Științific Internațional al Conferinței Științifice organizată de Universitatea Catolică Ioan Paul al II din or. Lublin,  Polonia. Activează în calitate de expert la la Consiliul Național de Acreditare și Atestare și la Ministerul de Interne a Republicii Moldova. Este membru al Academiei Internaționale de Informatizare pe lângă Organizația Națiunilor Unite.  Victor Mocanu este membru de onoare al Consiliului Național al Asociației Române de Sociologie. Activează în calitate de membru al Colegiilor de redacție al revistelor: Filozofie, Sociologie și Științe Politice, Economie și Sociologie (Republica Moldova), Calitatea Vieții, Sociologie Românesacă și Dimensiuni Sociale (România).  Dl. Mocanu participă la activitatea de popularizare a științei prin publicarea în mass-media a articolelor pe teme sociale, participară la zeci de emisiuni radio/TV . Succesele dlui Mocanu a fost remarcate  în nenumărate rânduri de către organizațiile științifice de nivel național și internațional, de organizații statale și sindicale. Victor Mocanu deține titlul de cetățean de onoare al satului Cărpineni. Este Președinte al Asociației obșteștii „Cărpineni – Baștina mea”.

Română
Tags: