Școală de Vară “Promovarea tinerilor migranți în viața democratică din Europa”, Cluj-Napoca, România: 13-19 septembrie

Institutul de Cercetări Juridice și Politice al AȘM participă împreună cu alte instituții din România, Italia, Republica Moldova la implementarea proiectului internațional intitulat: “Promovarea tinerilor migranți în viața democratică din Europa”. Proiectul, coordonat de Centrul pentru Studiul Comparat al Migrației (România), a finalizat cu organizarea în perioada 13-19 septembrie a.c. a unei Școli de Vară la Cluj-Napoca destinată tinerilor cu experiențe migraționale.

Acest eveniment a întrunit în total 30 de tineri din România, Italia și Republica Moldova și a avut drept scop abordarea fenomenului migrației de pe continentul european prin prisma experienței tinerilor implicați sau expuși acestui fenomen. Agenda evenimentului a inclus subiecte privind migrația și schimbările sociale; drepturile migranților, refugiaților și solicitanților de azil politic; migranții și participarea politică; atitudinile migranților; migrația, globalizarea și cetățenia; migrația și dezvoltarea etc.

Tinerii participanți și-au împărtășit experiențele lor de mobilitate academică și au discutat căi concrete de integrare în societatea gazdă, de împărtășire a experienței acumulate peste hotare cu colegii din țara de origine și de multiplicare a efectelor pozitive ale migrației. De asemenea, s-a convenit asupra replicării unor evenimente similare in Republica Moldova și Italia, dată fiind expunerea acestor țări proceselor migraționale.

Media: