Ședinţa lărgită a Consiliului Ştiinţific al ICJP al AŞM privind activitatea ştiinţifică în 2015

Marți, 15 decembrie 2015, ora 13.00, în Sala Mică, va avea loc şedinţa lărgită a Consiliului Ştiinţific al Institutului de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM, în care se vor audia rapoartele Directorilor de Centre și ale Directorilor proiectelor instituționale și internaționale, privind activitatea ştiinţifică şi inovaţională pentru anul 2015.

Prezența tuturor cercetătorilor științifici ai Institutului este obligatorie. 

Ordinea de zi:

1. Centrul Sociologie și Psihologie Socială, proiectul 15.817.06.13F ”Constituirea clasei mijlocii în condiţiile transformării societăţii şi asocierii Republicii Moldova la Uniunea Europeană” (raportor dr., conf. cerc. V. MOCANU)

2. Centrul Cercetări Politice și Relații Internaționale (raportor dr. A. S. ROȘCA)

3. Proiectul 15.817.06.11F ”Modernizarea social-politică a Republicii Moldova în contextul extinderii procesului integraționist european” (raportor dr. hab., prof. cerc. V. JUC)

4. Proiectul comun de cercetare (Moldova-Belarus) „Metodologia evaluării complexe a calității mediului ambiant – bază a cercetării calității vieții umane în condițiile transformărilor socionaturale globale” din cadrul Programului de colaborare bilaterală dintre Academia de Știință a Moldovei și Fondul Republican de Cercetări Fundamentale din Belarus (raportor dr. hab., prof. cerc. V. JUC)

5. Proiectul de mobilitate (Moldova-Italia) 15.820.16.06.09 / It  „Dimensiunea socio-economică a migrației în Italia și Republica Moldova” din cadrul Programului de colaborare bilaterală dintre Academia de Știință a Moldovei și Consiliul Național pentru Cercetare din Italia (raportor dr. hab., prof. univ. V. MORARU)

6. Centrul Cercetări Juridice (raportor dr. hab., prof. cerc. V. BALMUȘ)

7. Centrul Cercetări Strategice (raportor dr. V. VARZARI)

8. Proiectul 15.817.06.10F ”Redimensionarea politicii externe şi interne a Republicii Moldova din perspectiva evoluţiei proceselor integraţioniste şi modificărilor geopolitice ale sistemului internaţional” (raportor dr. hab., prof. univ. A. BURIAN)

9. Proiectul 15.817.06.12F ”Dezvoltarea cadrului juridic al RM în contextul necesităţilor de securitate  şi asigurare a parcursului european” (raportor dr. hab., prof. univ. V.  CUȘNIR)

10. Diverse.

 

 

 

 

 

 

Media: