Ședința Centrului de Cercetări Juridice al ICJPS pentru examinarea tezei de doctor în drept a dlui Bodlev Sergiu

Marți, 22 decembrie 2020, orele 11.00, în regim online, va avea loc ședința unității primare de cercetare - Centrul de Cercetări Juridice  din cadrul Institutului de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice. La ședință va fi examinata teza de doctor în drept a dlui competitor BODLEV Sergiu cu tema: „Răspunderea administrativă în domeniul vamal”, specialitatea: 552.02 – Drept vamal, conducător științific ZUBCO Valeriu, doctor în drept, conferențiar universitar.

Experți-referenți desemnați:

Balmuș Victor, dr. hab., prof. cercet.

Costachi Gheorghe, dr. hab., prof.univ.

Smochină Andrei, dr. hab., prof.univ.

Teza, în format pe hârtie, poate fi consultată în prealabil pe adresa: Chișinău, blocul central al AȘM, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 1, bir. 308, 305.

Link: https://classroom.google.com/c/MTYzNzkzODExMjM4?cjc=6v4lhy3

Codul conferinţelor: 6v4lhy3

Se atașează teza în format electronic PDF – 170 pag. și alte documente regulatorii, inclusiv scenariul de susținere a tezei.

 

Media: