Ședința lărgită din 25.11.2020 a Consiliului Științific al ICJPS de raportare a activității de cercetare în anul 2020

Miercuri, 25 noiembrie 2020, ora 10.00 a avut loc în regim online ședința lărgită a Consiliului Științific al Institutului de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice la care au fost audiate public rapoartele pe anul 2020 de realizare a programelor de stat: 20.80009.1606.05 Calitatea actului de justiție și respectarea drepturilor persoanei în Republica Moldova: cercetări interdisciplinare în contextul implementării acordului de asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană (conducătorul proiectului: doctor habilitat, profesor universitar Cușnir Valeriu) și 20.80009.1606.13 Formarea și consolidarea coeziunii sociale în Republica Moldova în contextul apropierii de Uniunea Europeană (conducătorul proiectului: doctor, conferențiar cercetător Mocanu Victor).

De asemenea, în cadrul ședinței au fost prezentate rapoartele de activitate în anul 2020 pe proiectele ce sunt implementate în cadrul ICJPS: 20.70086.13/COV Atenuarea impactului negativ al pandemiei COVID-19 asupra funcționalității instituțiilor puterii de stat din Republica Moldova (FUNCOV) (conducătorul proiectului: dr. hab., conf. univ. Sprincean Serghei) și 20.70086.20/COV Politici publice bazate pe dovezi în perioada pandemiei COVID19: Perspectivele aplicării practice a concepțiilor „Guvernării deschise” și „Științei deschise” în Republica Moldova (GOVSCIENCE) (conducătorul proiectului: dr. Roșca Alexandru S.). La ședință au fost prezenți aprox. 40 de persoane (cercetători științifici, reprezentanți ai AȘM și MECC etc.), inclusiv 13 din 17 membri ai Consiliului Științific al ICJPS.

Link către înregistrarea video și audio a Ședinței lărgite a CS al ICJPS nr.10/2020 din 25.11.2020: https://files.fm/u/ez6h68egv

Link la Rapoartele anuale pe proiectele 20.80009.1606.05 și 20.80009.1606.13: https://files.fm/u/natnzec3u

Media: