Aviz

Joi, 14 decembrie 2023, la ora 11.00, bir. 18, vor avea loc audierile publice, în cadrul ședinței Consiliului științific al ICJPS al USM, ale rapoartelor științifice anuale (etapa anului 2023) și ale rapoartelor finale (perioada 2020–2023) ale proiectelor de cercetare din cadrul Programelor de Stat implementate în ICJPS al USM:

1. 20.80009.1606.13 Formarea și consolidarea coeziunii sociale în Republica Moldova în contextul apropierii de Uniunea Europeană (conducătorul proiectului: dr., conf. cercet. MOCANU Victor).

2. 20.80009.1606.05 Calitatea actului de justiție și respectarea drepturilor persoanei în Republica Moldova: cercetări interdisciplinare în contextul implementării acordului de asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană (conducătorul proiectului: dr. hab., prof. univ. CUȘNIR Valeriu).

 

Ordinea de zi:

1. prezentarea și aprobarea rapoartelor anuale (2023) referitor la implementarea proiectelor de cercetare din cadrul Programelor de Stat (2020–2023). Raportori: doctor Victor Mocanu; doctor habilitat Valeriu Cușnir.

2. prezentarea și aprobarea rapoartelor finale referitor la implementarea proiectelor de cercetare din cadrul Programelor de Stat (2020–2023). Raportori: doctor Victor Mocanu; doctor habilitat Valeriu Cușnir.

3. Diverse.

 

Media: