A avut loc conferința științifică internațională „Clasa de mijloc în Republica Moldova și Rusia: analiză comparativă”

La Academia de Științe a Moldovei a avut loc conferința științifică internațională cu genericul “Clasa de mijloc în Moldova și în Rusia: analiză comparativă”. Forul științific s-a desfășurat în regim online în data de 17 septembrie 2020, fiind organizat de către Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice, a cărui funcție de fonator este exercitată de către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, în parteneriat cu Academia de Științe a Moldovei, Institutul de Cercetări Social- Politice al Academiei de Științe a Rusiei, Ambasada Federației Ruse în Republica Moldova și Asociația Sociologilor și Demografilor din Republica Moldova.

În debutul conferinței, directorul ICJPS, dr. hab., prof. univ. Victor Juc a subliniat că această manifestare științifică a fost programată încă în luna ianuarie și este important că are loc, întrunind cercetărilor de valoare din ambele țări într-o problemă foarte complexă pentru dezvoltarea societăților și construcția de stat.

În cuvântul de salut, membru-corespondent, vice-președintele AȘM, dr. hab. Victor Moraru a pus în lumină semnificația desfășurării acțiunilor științifice în comun, schimbului de experiență dintre cercetătorii din cele două țări și reluarea proiectelor bilaterale. Prof. V. Moraru a susținut că prin reliefarea proceselor de formare și evoluție a clasei de mijloc cercetătorii științifici se află în măsură să prezinte recomandări fezabile pentru consolidarea societății și identificarea soluțiilor pentru rezolvarea multiplelor probleme social-economice și politice.

Consilierul Președintelui Republicii Moldova, dr. Corneliu Popovici a accentuat, în cuvântul său de salut, importanța unor foruri științifice în probleme stringente ale societății, pentru că oamenii de știință pot contribui în mod eficient la rezolvarea lor.

Atașatul Ambasadei Federației Ruse în Republica Moldova, Kirill Abramov, a trecut în revistă eforturile reprezentanței diplomatice ruse în organizarea acestei conferințe, declarând disponibilitatea pentru a contribui la consolidarea și extinderea cooperării științifice între cercetătorii din cele două țări.

Dr. Victor Mocanu, directorul Centrului Sociologice și Psihologie Socială al ICJPS a prezentat un amplu raport științific, ”Premisele formării clasei de mijloc în Moldova”, în care a întreprins o analiză detaliată a proceselor de constituire și extindere a clasei de mijloc în Republica Moldova, elucidând factorii catalizator și barierele în consolidarea clasei medii.

La rândul său, membru-corespondent al Academiei de Științe a Rusei, doctorul Serghei Reazanțev s-a referit la problema migrației clasei de mijloc din Federația Rusă, punând în lumină tendințele și consecințele acestui proces, insistând, în special, asupra particularităților.

Alți participanți la conferință din partea Republicii Moldova și Federației Ruse au prezentat ample comunicări privind diferite aspecte ce țin de structura socială, stratificarea socială și criteriile de identificare a apartenenței la diferite straturi sociale.

La finele acestui eveniment de o înaltă încărcătură științifică directorul ICJPS, dr. hab. Victor Juc și directorul ICS-P din Federația Rusă, membru-corespondent Serghei Reazanțev au decis să pregătească și să semneze un acord de colaborare științifică între institutele pe care le conduc în vederea realizării cercetărilor științifice, schimbul de experiență și participarea în comun la apelurile de proiecte.

Eugenia Tofan

Serviciul de Presă al AȘM

Centrul: 
Media: