Colocviu internațional „Învățământul public în România și în zonele limitrofe în secolele 19 - 20: modernizare, mobilizare politică și construcție națională”

Vineri și sâmbătă, 3 - 4 mai 2019, va avea loc colocviul internațional Învățământul public în România și în zonele limitrofe în secolele 19 - 20: modernizare, mobilizare politică și construcție națională, organizat în comun de Universitatea Liberă Internațională din Moldova și Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice.

Colocviul internațional „Învățământul public în România și în zonele limitrofe în secolele 19 - 20: modernizare, mobilizare politică și construcție națională” va prilejui un loc de întâlnire pentru cercetători care contribuie cu lucrări remarcabile în domeniul istoriei sociale a educației în România și în alte țări din Europa Centrală și de Est. Vor fi prezentate și discutate comunicări care studiază învățământul public în România și în alte state succesoare ale imperiilor habsburgic, otoman și țarist în perioada interbelică și după cel de-al doilea război mondial. Se va da predilecție studiilor de caz locale și lucrărilor care explorează subiectul istoriei educației dintr-o perspectivă "de jos". 

Temele principale care fi discutate includ următoarele componente:
- răspunsurile locale la educație și la politicile educaționale;
- rolul instituțiilor de stat, culturale sau religioase în dezvoltarea proceselor de școlarizare;
- educația în procesul de construcție a statului și a națiunii;
- educația, sportul și cultura de masă ca vehicule pentru consolidarea sau exprimarea identităților;
- educarea grupurilor minoritare și a formelor alternative de educație și socializare;
- învățământul secundar și superior și formarea de noi elite.

Participanți: Constantin ARDELEANU, Lucia ARGINT, Eduard BAIDAUS, Philippe H. BLASEN, Ramona CARAMELEA, Igor CAȘU, Ludmila COADĂ, Andrei CUȘCO, Aurelia FELEA, Anca FILIPOVICI, Dragoș JIPA, Cătălina MIHALACHE, Oana–Maria MITU, Sergiu MUSTEAȚĂ, Irina NASTASĂ–MATEI, Petru NEGURĂ, Leonidas RADOS, Dragoș SDROBIȘ, Flavius SOLOMON, Ana–Maria STAN, Alex VORONOVICI

Evenimentul este organizat cu sprijin financiar din partea programului de burse Pontica Magna, derulat în cadrul Colegiului Noua Europă din București, cu sprijinul Volkswagen Stiftung.

Colocviul va avea loc în incinta Universității Libere Internaționale din Moldova, Chișinău, Sala Mare a Senatului (etaj 4).

Programul evenimentului se atașează.

 

 

Centrul: 
Media: