Conferinţa internaţională ştiinţifico-practică „Migraţie, Diaspora, Dezvoltare: provocări şi perspective”

Joi, 25 februarie 2016 în Sala Azurie a Academiei de Ştiinţe a Moldovei (bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr.1) a avut loc Conferinţa internaţională ştiinţifico-practică  „Migraţie, Diaspora, Dezvoltare: provocări şi perspective”, dedicată noilor tendinţe ale proceselor migraţionale.

În cadrul Conferinţei au fost abordate probleme ce ţin de noile evoluţii ale proceselor migraţionale, impactul acestora asupra relaţiilor internaţionale, economiei şi situaţiei demografice din societăţile ţărilor de origine şi de destinaţie.

La lucrările Conferinţei au participat cercetători din mai multe ţări: România, Franţa, Italia, Marea Britanie, Olanda, Portugalia, Grecia, Belarus, Ucraina, Turcia, Thailanda, India, Republica Moldova, precum şi reprezentanţi ai corpului diplomatic, Ministerului Educaţiei, Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Culturii, experţi în domeniul ştiinţelor politice, economice, statisticieni, doctoranzi şi masteranzi etc.

 

Media: 
Fisiere: