Conferință științifică națională „Republica Moldova pe calea modernizării: abordări politologice, juridice și sociologice”

În zilele de marți, miercuri și joi, 5-7 noiembrie 2019, va avea loc Conferința științifică națională Republica Moldova pe calea modernizării: abordări politologice, juridice și sociologice.

Conferință științifică națională, organizată de Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice, este consacrată finalizării activității asupra temelor de plan din cadru proiectelor instituționale pe anii 2015-2018 cu extensiune în 2019.

Evenimentul va avea loc în incinta Academiei de Științe a Moldovei, pe adresa: bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr.1, Sala Mică, etajul II, mun. Chișinău, Republica Moldova.

Programul Conferinței se atașează.

Media: