Conferință internațională științifico-practică «Particularitățile adaptării legislației Republicii Moldova și Ucrainei la legislația Uniunii Europene»

Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice în colaborare cu Universitatea de Stat «Alecu Russo» din Bălți și Institutul de Științe Penale și Criminologie Aplicată, a organizat Conferința internațională științifico-practică «Particularitățile adaptării legislației Republicii Moldova și Ucrainei la legislația Uniunii Europene» în data de 27–28 martie 2020. Lucrările conferinței au fost desfășurate online, iar comunicările participanților au fost publicate în volumul atașat în format .pdf: «Particularitățile adaptării legislației Republicii Moldova și Ucrainei la legislația Uniunii Europene», conferință internațională științifico-practică (2020; Chișinău). Conferinţa internaţională ştiinţifico-practică «Particularitățile adaptării legislației Republicii Moldova și Ucrainei la legislația Uniunii Europene», 27–28 martie 2020 / com. org.: Бужор В. [et al.]. Chişinău: S. n., 2020 (Tipogr. «Tipocart Print»). 216 p. ISBN 978-9975-3409-1-5.

 

Media: