Conferința științifico – practică națională cu participare internațională „Republica Moldova și Ucraina: state candidat ale Uniunii Europene”

În contextul evenimentelor dedicate Zilei Europei, la 18 mai 2023, ora 9:00, Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice al USM, Academia de Științe a Moldovei (Secția Științe Sociale, Economice, Umanistice și Arte), Universitatea de Stat din Moldova, Institutul de Istorie, Departamentul Relații Internaționale al FRIȘPA a USM, Centrul de Economia Industriei și Serviciilor al Institutului Național de Cercetări Economice „Costin C. Kirițescu” al Academiei Române organizează conferința științifico – practică națională cu participare internațională Republica Moldova și Ucraina: state candidat ale Uniunii Europene.

Conferința reprezintă o activitate din cadrul programelor de stat 20.80009.1606.05 Calitatea actului de justiție și respectarea drepturilor persoanei în Republica Moldova: cercetări interdisciplinare în contextul implementării Acordului de Asociere Republica Moldova - Uniunea Europeană și 20.80009.1606.13 Formarea și consolidarea coeziunii sociale în Republica Moldova în contextul apropierii de Uniunea Europeană, implementate în cadrul ICJPS al USM, făcând parte și din Planul anual de activitate al Institutului de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice al USM (finanțare instituțională).

Agenda preliminară a forului științific se anexează.

 

Date de conexiune la ZOOM:

https://us02web.zoom.us/j/89573148734?pwd=d3hEOEttSUtNcnAzb20zdmxXRS9JUT09

Identificator: 895 7314 8734

Cod de acces: 794643

 

 

Media: