Conferința științifico-practică „Activitatea specială de investigații și respectarea drepturilor persoanei: probleme actuale de doctrină, legislație și practică”

Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice în parteneriat cu Facultatea de Drept a USM, ULIM, Universității de Studii Europene din Moldova, Universității de Studii Politice și Economice Europene „Constantin Stere”, Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți, cu Academia „Ștefan cel Mare” a MAI, cu Institutul Național de Informaţii şi Securitate, cu Institutul Național al Justiției, cu Institutul de Științe Penale și Criminologie Aplicată, cu alte autorități și instituții publice și cu societatea civilă planifică organizarea în ziua de 5 iunie 2019 unei conferințe științifico-practice cu genericul Activitatea specială de investigații și respectarea drepturilor persoanei: probleme actuale de doctrină, legislație și practică în cadrul căreia urmează să fie supuse dezbaterilor subiecte importante ce țin de locul și rolul activității speciale de investigații în prevenirea şi combaterea criminalităţii, asigurarea securităţii statului, ordinii publice, apărarea drepturilor şi intereselor legitime ale persoanelor, descoperirea şi cercetarea infracţiunilor.

În acest context adresăm invitația Domniei Voastre și cadrelor didactice preocupate de această problematică de a participa la lucrările conferinței, fapt extrem de binevenit, îndeosebi având în vedre experiența, cercetările și publicațiile Dvs. în domeniul dreptului.

Conferința se v-a desfășura în ziua de 5 iunie 2019, începutul lucrărilor: ora 9-30.

Locul desfășurării: Academia de Științe a Moldovei, bd Ștefan ce Mare și Sfânt, nr.1, Sala Mică, et. 2.

Programul evenimentului se atașează.

 

Media: