Conferința științifico-practică internațională „Relațiile dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană: 10 ani de la lansarea Parteneriatului Estic”

Miercuri, 8 mai 2019, cu începere de la ora 1000, în sediul central al Academiei de Științe a Moldovei, Sala Mică, etajul II, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr.1, Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice în comun cu Institutul de Istorie, Centrul de Economia Industriei și Serviciilor al Institutului Național de Cercetări Economice „Costin C. Kirițescu” al Academiei Române  (București), Institutul de Filologie Română "B.P. Hasdeu" și Institutul de Filosofie al Academiei Naționale de Științe din Belarus (Minsk), organizează Conferința științifico-practică internațională "Relațiile dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană: 10 ani de la lansarea Parteneriatului Estic". La manifestare vor participa politologi, sociologi, filosofi, juriști, istorici, care vor supune dezbaterilor subiectele propuse.

Programul evenimentului se atașează.

Media: