Conferința științifico-practică națională cu participare internațională ”Actul de justiție și respectarea drepturilor persoanei în contextul implementării acordului de asociere Republica Moldova-Uniunea Europeană: abordări interdisciplinare”

Vineri, 23 iunie 2023, ora 10:00, va avea loc Conferința științifico-practică națională cu participare internațională ”Actul de justiție și respectarea drepturilor persoanei în contextul implementării acordului de asociere Republica Moldova-Uniunea Europeană: abordări interdisciplinare”, care va avea loc pe adresa mun. Chișinău, str. Academiei 3/2, sala 18.

Evenimentul este organizat de Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice din cadrul Universității de Stat din Moldova.

Conferința se va desfășura în regim mixt offline/online.

Link de conexiune: 

https://us02web.zoom.us/j/81956891269?pwd=RUtSVlUyenZrRFR6T1NaQkRRYmJzUT09
Identificator:  819 5689 1269

Cod de acces:  969260

Conferința reprezintă o acțiune din cadrul Programului de Stat 2020-2023,  Proiectul  20.80009.1606.05  „Calitatea actului de justiție și respectarea drepturilor persoanei în Republica Moldova: cercetări interdisciplinare în contextul implementării Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană”. director de proiect dr. hab., prof. univ.  Valeriu Cușnir.

Manifestarea științifică diseminează și exploarează rezultatele cercetării politicii statului Republica Moldova din ultimii patru ani privind reformarea sistemului judiciar și de drept, calitatea actului de justiție și garantarea respectării drepturilor persoanei, prevenirea și combaterea corupției, în special, a celei politice.

Noutatea și originalitatea științifică a cercetărilor propuse se datorează caracterului lor complex, consacrat expres soluționării problemelor privind calitatea actului de justiție prin fundamentarea științifică a asigurării calității actelor normative și protecției drepturilor persoanei în cadrul diferitor proceduri judiciare, argumentării soluțiilor în vederea asigurării calității și eficienței actului de justiție, armonizării cadrului procedural respectiv la standardele europene și internaționale.

Cercetările științifice rezidă în crearea suportul științific necesar pentru soluționarea problemelor privind calitatea actului de justiție prin fundamentarea științifică a asigurării calității actelor normative și  garantarea respectării drepturilor persoanei în procedurile judiciare din Republica Moldova.

 

Lucrările conferinței se vor desfășura în conformitate cu următoarele paneluri:

Panelul I: Drept și justiție

Moderatori - responsabili: 1. Cușnir Valeriu, dr. hab., prof. univ., director proiect

                    2. Frunză Iurie, dr., conf. univ., director Centru Cercetări Juridice

Panelul II: Integrare europeană, științe politice, relații internaționale, sociologie, securitate

Moderatori - responsabili:1. Varzari Pantelimon, dr. hab., prof. univ.

                     2. Ungureanu Veaceslav, dr. cercet. șt.coord.

Contribuțiile Dvs. vor putea fi publicate sub formă de articole în culegerea de materiale ale conferinței  cu genericul ”STUDII ȘI CERCETĂRI JURIDICE”, partea 7, redactate conform rigorilor în revistele științifice de profil editate în Republica Moldova.

Data–limită de prezentare a materialelor pentru publicare 23 iunie 2023.

Comitetul organizatoric:

Victor JUC, dr. hab., prof. univ., m.c. al AȘM, director ICJPS, președinte

Valeriu CUȘNIR, dr. hab., prof. univ., director proiect ICJPS

Iurie FRUNZĂ, dr. în drept, conf. univ., director Centru Cercetări Juridice ICJPS

Persoana de contact: Cușnir Valeriu, dr. hab., prof. univ., director proiect, tel. 0795 76 933

Date de contact: [email protected]; [email protected]

Anunțul și Programul manifestării se atașează.

 

Comitetul organizatoric

Media: