Directorul Institutului de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice, profesorul Victor Juc – noul Președinte al Consiliului Directorilor Institutelor de Cercetare

La ședința Consiliului Directorilor Institutelor de Cercetare, care întrunește 18 organizații de drept public din domeniile cercetării și inovării, precum și 1 întreprindere de stat, funcția de fondator ale cărora este exercitată de Ministerul Educației și Cercetării, au fost operate unele schimbări în funcțiile de conducere ale Consiliului, survenite în urma alegerii membrului-corespondent, profesorului universitar Alexandru Stratan în calitate de rector al Academiei de Studii Economice din Moldova.

Astfel, în funcția de președinte al Consiliului a fost ales directorul Institutului de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice, doctorul habilitat, profesorul universitar Victor Juc, iar în calitate de vicepreședinte – directorul Institutului de Zoologie, doctorul habilitat, profesorul universitar Laurenția Ungureanu. Funcția de secretar a fost păstrată de doctorul, conferențiarul universitar Igor Nicoară, directorul Institutului de Seismologie și Geologie.

Media: