Dispoziția directorului ICJPS nr. 56/206 din 30.11.2020

În temeiul Hotărârii Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică nr.35 din 27 noiembrie 2020 (HCNESP nr.35/2020), executorie pentru autoritățile administrației publice centrale și locale, indiferent de domeniul de activitate și forma juridică de organizare, prin care s-a declarat starea de urgență în sănătate publică pe întreg teritoriul Republicii Moldova pe perioada 30 noiembrie 2020 – 15 ianuarie 2021, fiind stabilit nivelul de alertă Cod Roșu, Dispun:

1. Prezenta Dispoziție stabilește activitatea Instituției Publice Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice (în continuare: Institut) în perioada 30 noiembrie – 14 decembrie 2020, inclusiv.

2. Luând ca bază art. 9 HCNESP nr. 35/2020, se menține regimul flexibil de lucru, cu exercitarea activității de muncă de la distanță și atragerea la serviciu de către conducerea Institutului doar a personalului strict necesar pentru asigurarea funcționalității instituției. Controlul asupra activității angajaților la distanță va fi asigurat de șefii de subdiviziuni din cadrul Institutului prin mijloace reciproc agreate de comunicare electronică.

3. Luând ca bază art. 7 HCNESP nr. 35/2020, conferințele științifice planificate în perioada de valabilitate a prezentei Dispoziții, dar și ședințele Centrelor, ale Seminarelor Științifice de Profil se vor desfășura exclusiv în regim online. Controlul asupra respectării acestei prevederi revine directorului adjunct pentru activitate științifică și secretarului științific.

4. Luând ca bază pct. 1.2 Anexă la Hotărârea nr. 35 din 27.11.2020 a Comisiei naționale extraordinare de sănătate publică, angajații Institutului în vârstă de peste 63 de ani, se vor prezenta la serviciu doar din motive justificate, la solicitarea conducerii Institutului.

5. Luând ca bază pct. 2 Anexă la Hotărârea nr. 35 din 27.11.2020 a Comisiei naționale extraordinare de sănătate publică, în timpul aflării la serviciu angajații vor respecta cu strictețe distanța socială între persoane de minimum 1 (un) metru, regulile de igienă a mâinilor, regulile de igienă respiratorie și regimul purtării obligatorie a măștilor de protecție.

6. Se instituie orarul de muncă de la 08.00 până la 16.30, pauza de masă de la 12.00 până la 12.30.

7. Conducătorii de proiecte, directorii de Centre și șeful serviciului personal vor întreprinde toate acțiunile necesare pentru informarea tuturor angajaților Institutului cu textul prezentei Dispoziții;

8. În funcție de evoluția situației epidemiologice din Republica Moldova, termenul indicat va fi revizuit și adus la cunoștință tuturor angajaților.

Victor Juc, doctor habilitat în științe politice, profesor universitar,

director al Institutului de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice

 

Media: