Dispoziția directorului ICJPS nr. 56/55 din 18.04.2022

În temeiul Hotărârii Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică nr. 6 din 15 aprilie 2022 (HCNESP nr. 6/2022), prin care s-a anulat starea de urgență în sănătate publică pe întreg teritoriul Republicii Moldova în contextul reducerii incidenței infecției provocate de virusul SARS CoV-2, Dispun:

1. Prezenta Dispoziție stabilește activitatea Instituției Publice Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice (în continuare: Institut) din 18 aprilie 2022.

2. Se stabilește regimul de lucru cu exercitarea în mod prioritar a activității cu prezență fizică. Personalul va fi atras la serviciu în baza unui regim flexibil, stabilit de directorii de Centre ale Institutului/conducătorii de proiecte și cu respectarea strictă a măsurilor de prevenire și control al infecției COVID-19 aplicabile la nivel național.

3. Manifestările științifice, ședințele Centrelor Institutului și ale Seminarelor Științifice de Profil se vor desfășura în format mixt, atât în regim online, cât și cu prezență fizică, la sugestia conducătorilor, în funcție de împrejurări și cu informarea obligatorie a conducerii Institutului.

4. În timpul aflării la serviciu, angajații vor respecta cu strictețe regulile de igienă a mâinilor, regulile de igienă respiratorie și regimul purtării recomandabile a măștilor de protecție, vor exercita o conduită socială responsabilă în cazul apariției simptomelor de infecții respiratorii.

5. Se stabilește orarul de muncă de la 08.00 până la 16.30, pauza de masă de la 12.00 până la 12.30.

6. Conducătorii de proiecte, directorii de Centre și șeful serviciului personal vor întreprinde toate acțiunile necesare pentru informarea tuturor angajaților Institutului cu textul prezentei Dispoziții;

7. În funcție de evoluția situației epidemiologice din Republica Moldova, măsurile de sănătate publică vor fi revizuite și aduse la cunoștință tuturor angajaților.

Victor Juc, doctor habilitat în științe politice, profesor universitar,

director al Institutului de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice

Media: