Dispoziția directorului ICJPS nr. 56/60 din 15.03.2021

În temeiul Hotărârii Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică nr. 35 din 27 noiembrie 2020 (HCNESP nr. 35/2020), executorie pentru autoritățile administrației publice centrale și locale, indiferent de domeniul de activitate și forma juridică de organizare, prin care s-a declarat starea de urgență în sănătate publică pe întreg teritoriul Republicii Moldova pe perioada 30 noiembrie 2020 - 15 ianuarie 2021, fiind stabilit nivelul de alertă Cod Roșu, Hotărârii Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică nr. 36 din 04 decembrie 2020 (HCNESP nr. 36/2020), prin care s-a stabilit organizarea desfășurării activității în regim special de lucru, Hotărârii Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică nr. 42 din 13 ianuarie 2021 (HCNESP nr. 42/2021), prin care s-a prelungit starea de urgență în sănătate publică pe întreg teritoriul Republicii Moldova pînă la 15 februarie 2021 inclusiv, și al Hotărârii Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică nr. 45 din 15 februarie 2021 (HCNESP nr.  45/2021), prin care s-a constatat că situația epidemiologică rămâne a fi nefavorabilă și se prelungește starea de urgență în sănătate publică pe întreg teritoriul Republicii Moldova pînă la 15 aprilie 2021, inclusiv, precum și al Hotărârii Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică nr. 50 din 12 martie 2021 (HCNESP nr. 50/2021),

luând act de prevederile Hotărârii Comisiei Extraordinare de Sănătate Publică a mu. Chișinău nr. 33 din 13 martie 2021 (HCESPMC nr. 33/2021), Dispun:

1. Prezenta Dispoziție prelungește prevederile Dispoziției nr. 56/206 din 30 noiembrie 2020, Dispoziției nr. 56/208 din 04 decembrie 2020, Dispoziției nr. 56/212 din 14 decembrie 2020, Dispoziției nr.56/01 din 04 ianuarie 2021, Dispoziției nr. 56/16 din 15 ianuarie 2021 și ale Dispoziției nr. 56/40 din 16 februarie 2021 și stabilește activitatea Instituției Publice Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice (în continuare: Institut) în perioada 16 martie -15 aprilie  2021, inclusiv;

2.  Conducătorii de proiecte, directorii de Centre și șeful serviciului personal vor întreprinde toate acțiunile necesare pentru informarea tuturor angajaților Institutului cu textul prezentei Dispoziții;

3. În funcție de evoluția situației epidemiologice din Republica Moldova, termenul indicat va fi revizuit și adus la cunoștință tuturor angajaților.

Victor Juc, doctor habilitat în științe politice, profesor universitar,

director al Institutului de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice

 

Media: