Dispoziția directorului ICJPS nr. 56/71 din 02.04.2021

În temeiul art. 1 din Hotărârea Parlamentului Republicii Moldova nr. 49 din 31 martie 2021, prin care s-a declarat stare de urgență pe întreg teritoriul Republicii Moldova pe perioada 01 aprilie – 30 mai 2021 și al art.1, 2, 4, 5, și 6 din Dispoziția Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova nr. 1 din 01 aprilie 2021 (Dispoziția CSE nr. 1/2021), Dispun:

1. Prezenta Dispoziție prelungește prevederile Dispoziției nr. 56/206 din 30 noiembrie 2020, Dispoziției nr.56/208 din 04 decembrie 2020, Dispoziției nr.56/212 din 14 decembrie 2020, Dispoziției nr.56/01 din 04 ianuarie 2021, Dispoziției nr. 56/16 din 15 ianuarie 2021, Dispoziției nr. 56/40 din 16 februarie 2021 și ale Dispoziției nr. 56/60 din 15 martie 2021 în măsura că nu contravin prescripțiilor Dispoziției CSE nr.1 din 01 aprilie 2021 și stabilește activitatea Instituției Publice Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice (în continuare: Institut) în perioada 02 aprilie – 30 mai 2021, inclusiv;

2.  Conducătorii de proiecte, directorii de Centre și șeful serviciului personal vor întreprinde toate acțiunile necesare pentru informarea tuturor angajaților Institutului cu textul prezentei Dispoziții;

3. În funcție de evoluția situației epidemiologice din Republica Moldova, termenul indicat va fi revizuit și adus la cunoștință tuturor angajaților.

Victor Juc, doctor habilitat în științe politice, profesor universitar,

director al Institutului de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice

 

Media: