Domnului director Victor Juc i-a fost conferită Diploma de Onoare a Președintelui Republicii Moldova

Pe data de 24 ianuarie 2024 domnului Victor JUC, director al Institutului de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice al Universității de Stat din Moldova, membru corespondent al AȘM, profesor universitar, doctor habilitat în științe politice, i-a fost conferită Diploma de Onoare a Președintelui Republicii Moldova în semn de apreciere a eforturilor considerabile depuse la dezvoltarea cadrului naţional strategic de planificare şi implementare a reformelor şi transformărilor în domeniul securităţii naţionale, precum si pentru contribuţia semnificativă adusă la consolidarea sectorului de securitate.

Cu prilejul acestui eveniment deosebit, din numele întregului colectiv al Institutului de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice al USM, adresăm domnului director Victor JUC sincere felicitări și îi dorim cu această ocazie multă sănătate, exprimându-ne prețuirea înaltă pentru munca domniei sale în domeniul managementului cercetării științifice.

Serghei SPRINCEAN, dr. hab.,

Secretar științific al ICJPS al USM

 

Media: