Institutul de Cercetări Juridice și Politice al AȘM și-a raportat activitatea științifică și inovațională pentru anul 2016

La 17 ianuarie 2017, Institutul de Cercetări Juridice și Politice al AȘM, alături de cele 10 instituții de cercetare din cadrul Secției Științe Sociale si Economice a AȘM, ș-a prezentat la ora de bilanț, unde a prezentat activitatea științifică și inovațională pentru anul 2016. 

La Adunarea generală consacrată audierii rapoartelor a participat conducerea Academiei de Ştiinţe a Moldovei, în persoana prim-vicepreședintelui AȘM, acad. Ion Tighineanu și vicepreședintelui AȘM, mc. Ion Guceac, membrii AŞM din cadrul Secţiei, directorii, vicedirectorii și secretarii științifici ai institutelor de cercetare, șefi de centre și conducători de proiecte, cercetători.Adunarea a fot prezidată și moderată de către dr.hab., prof. Victor Moraru, coordonator al Secției de științe sociale și economice a AȘM, care a felicitat membrii Secției cu ocazia sosirii noului an și să le-a dorit tuturor activitate rodnică, frumoasă, succese și noi împliniri.

Prezent la ședință, prim-vicepreședintele AȘM, acad. Ion Tighineanu a transmis, în numele conducerii AȘM, felicitări cu ocazia importantei întruniri anuale a Secției, pe care o consideră chiar o sărbătoare. Le-a dorit tuturor ca anul 2017 să vină cu noi rezultate, noi oportunități, noi aprecieri, să fie un an cât mai bun pentru cercetătorii din cadrul Secției de științe sociale și economice, dar și pentru întreaga comunitate științifică.

Luând în considerare specificul activității Institutului de Cercetări Juridice și Politice, directorul Valeriu Cușnir a menționat că anul 2016 a fost unul cu o activitate științifică intensă, plin de evenimente și colaboratorii Institutului au participat activ la cercetarea acestor evenimente și fenomene pentru a scoate în evidență esența lor, a realiza o abordare doctrinală și a veni cu anumite viziuni, recomandări pentru beneficiari, în vederea modernizării statului Republicii Moldova. Totodată, raportorul a scos în evidență și o formă de cooperare cu autoritățile centrale de specialitate, referindu-se cu precădere la prelegerile publice prezentate la AȘM, de către specialiști de înaltă calificare, inclusiv juriști. Un indicator bun a fost și creșterea numărului de publicații din edițiile științifice din străinătate. Drept o reușită înregistrată a fost menționată Revista moldovenească de drept internațional care a fost indexată în International Scientific Indexing (ISI), factor de impact 0,845 anul trecut.

Directorul Cușnir a prezentat informații privind rezultatele obținute în cadrul proiectelor internaționale (3) și instituționale (4) pe perioada anilor 2013-2016, inclusiv a proiectelor instituționale de cercetare fundamentală și proiectelor internaționale bilaterale, investigate pe parcursul anului 2016. Rezultatele investigațiilor efectuate au fost valorificate în lucrări științifice publicate și manifestările științifice organizate de către Institut. Astfel, în anul 2016, de către cercetătorii Institutului au fost editate total 268 lucrări științifice, inclusiv monografii, dicționare, culegeri de lucrări didactice, articole în reviste naționale de categoria B și C, articole în reviste internaționale, teze științifice etc.

În cadrul proiectelor, paralel cu alte activități, dr.hab., prof. Cușnir a menționat că s-au operat studii analitice și elaborări de acte și avize efectuate în 2016. Chiar dacă aceste studii presupun sustragerea potențialului, implicare, timp, acestea sunt foarte de utile și au un caracter practic competitiv. Directorul a subliniat că cercetările au fost promovate în cadrul manifestărilor științifice, care au fost într-un număr destul de impunător pe parcursul anului. Cu referire la realizarea studiilor analitice, elaborărilor de acte și avize efectuate în anul 2016, în raport au fost menționate: Participarea la elaborarea Strategiei Securității Naționale a RM; Participarea la elaborarea Strategiei Naționale a Apărării RM; Studiu socio-politologic „Alegerile prezidențiale și mecanismele de influență asupra opiniei publice”; Studiu sociologic „Reorganizarea serviciilor spitalicești di RM în opinia medicilor și a experților”; Avizarea proiectului de modificare a Codului cu privire la știință și inovare; Modificarea și completarea Statului Liceului AȘM și a Regulamentului cu privire la admiterea în Liceu; Propuneri și sugestii pentru elaborarea proiectului de lege ce ține de realizarea politicilor fiscale, precum și de perfecționare a legislației fiscale pentru anul 2017 etc.

În contextul implicării institutului la elaborarea Strategiei Naționale a Apărării RM, raportorul a ținut să specifice că realităţile existente în prezent, atât pe plan internaţional, cât și regional, atestă o schimbare vertiginoasă a situaţiei, de natură să pericliteze securitatea statelor, în speță a Republicii Moldova, determinând elaborarea unei noi Strategii a Securității Naționale, realizată cu concursul ICJP, prin care s-au reevaluat și prognozat eventualele riscuri, ameninţări și vulnerabilități, dar și acțiunile de prevenire și contracarare ale acestora. Secesionarea unei părți din teritoriul statului, staționarea unor forțe armate străine, blocajele și presiunile economice și politice au redus esential din viabilitatea și eficiența statutului de neutralitate permanentă consacrat în Constituția Republicii Moldova, în caliatate de principiu al politicii externe de securitate și apărare, devenind oportună reconceptualizarea și reevaluarea acestuia.Manifestările de tip hibrid, ideologia și simbolica extremistă, alte delicte care instigă la separatism, dezbinare, discriminare, de natură să prejudicieze integritatea teritorială și securitatea națională a Republicii Moldova urmează a fi incriminate și sancționate.

Totodată, a fost remarcat faptul că relațiile dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană, exprimate actualmente prin implementarea Acordului de Asociere, determinant este procesul, asociat cu modernizarea politico-juridică și social-economică, primordialitatea revenind, în acest context de acțiuni, nu politicii externe, ca în perioada de preasociere, ci politicii interne, pentru a realiza prevederile Acordului. Astfel, în contextul optimizării structurii Guvernului, Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene să revină al denumirea de până la 2005 (Ministerul Afacerilor Externe) și structural-funcțional să-și canalizeze activitatea pe exercitarea priorităților și direcțiilor de politică externă, iar coordonarea activităților de implementare a Acordului de Asociere să fie realizată de Oficiul pentru Integrare Europeană cu statut autonom, similar Biroului pentru Reintegrare.

Directorul Valeriu Cușnir a exprimat doleanța ca în anul 2017 Institutul de Cercetări Juridice și Politice să devină o platformă veritabilă pentru lansarea celor mai importante subiecte cu caracter social, politic și juridic pentru Republica Moldova, în acest sens venind și cu câteva recomandări sub aspectul eficientizării eforturilor asupra soluționării mai multor probleme și anume:Amplificarea activităților de cercetare în cadrul proiectelor instituționale, dar mai ales. a celor internaționale, în perspectiva realizării studiilor inter-disciplinare în domenii dreptului, relațiilor internaționale, științelor politice, sociologice; Intensificarea participării institutului la elaborarea studiilor complexe care vizează pericolele și riscuri de securitate pentru Republica Moldova etc.       
Folosind acest prilej, directorul ICJP a mulțumit colegilor pentru activitatea științifică, pentru implicare cu devotament în demersurile inițiate și le-a dorit succes în continuare în promovarea atât a imaginii institutului, cât și a Academiei.

Eugenia Tofan

 

 

Media: