Ion Guceac – academician al AȘM

La 20 iulie 2017, Adunarea Generală a membrilor titulari și membrilor corespondenți ai AȘM l-a ales în calitate de academician al Academiei de Științe din Moldova pe dl. Ion Guceac, membru corespondent al AŞM, doctor habilitat în drept, profesor universitar, apreciind înalt activitatea domniei sale de pregătire a cadrelor de înaltă calificare și prestația sa în domeniul cercetării de promovare a școlii științifice a Constituţionalismului European.

Cu această ocazie deosebită direcția Institutului de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM, din numele întregului colectiv de colaboratori, adresează felicitări cordiale domnului academician Ion Guceac, urându-i multă sănătate și spor în activitatea profesională!

conf. univ., dr. S. Sprincean, secretar ştiinţific al ICJP al AȘM

Media: 
Etichete: