Masă rotundă „Integrarea europeană a Republicii Moldova în contextul negocierilor pe marginea acquis-ului comunitar”

Joi, 16 mai, 2024, ora 10.00, în regim online, Academia de Științe a Moldovei (Secția Științe Sociale, Economice, Umanistice și Arte), Universitatea de Stat din Moldova (Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice, Institutul de Istorie, Departamentul Relații Internaționale), Centrul de Economia Industriei și Serviciilor al Institutului Național de Cercetări Economice „Costin C. Kirițescu” al Academiei Române organizează Masa rotundă (categoria „cu participare internațională”) cu genericul „Integrarea europeană a Republicii Moldova în contextul negocierilor pe marginea acquis-ului comunitar”.

Masa rotundă reprezintă o acțiune din cadrul subprogramului 01.05.01 Securitatea națională a Republicii Moldova în contextul aderării la Uniunea Europeană: abordări juridice, politologice și sociologice.

Masa rotundă se înscrie de asemenea în procesul de realizare a proiectului Catedra Jean Monnet „EU’s role in the emerging international system / Rolul UE în sistemul internațional emergent” (EUREIS).

La eveniment vor participa cercetători din Republica Moldova, experţi din domeniul științelor politice, sociologiei, securității, dreptului, istoriei, doctoranzi şi masteranzi.

Link de conexiune 

https://us05web.zoom.us/j/89472054179?pwd=GxfVjZIIP2YusAAZTZ4JIjcrNaDx5K.1

Identificator: 894 7205 4179
Cod de acces: 438998

Programul evenimentului se anexează.

Media: