Masa rotundă „Combaterea știrilor false în condițiile provocărilor de securitate – COVID 19” organizată în parteneriat cu ICJPS

În data de 20 mai 2020 a avut loc masa rotundă „Combaterea știrilor false în condițiile provocărilor de securitate – COVID 19”, organizată de către Institutul Național de Informații și Securitate „Bogdan, Întemeietorul Moldovei”, în parteneriat cu Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice, Universitatea de Stat din Moldova și Asociația Promo-LEX.

Evenimentul s-a desfășurat online și a avut drept scop lansarea unei platforme de dezbateri între mediul științific, guvernamental și societatea civilă, privind măsurile necesare aplicabile combaterii știrilor false în contextul situației pandemice actuale.

Participanţii au pus în discuţie subiecte ce vizează pericolul știrilor false, criteriile de identificare şi măsurile ce necesită a fi întreprinse pentru combaterea acestora. La fel, a fost prezentată experiența României, Georgiei și Armeniei fiind expuse riscurile de securitate la adresa sănătății publice dar şi asupra procesului educațional.

În cadrul dialogului a fost reliefat rolul și importanța serviciilor speciale în acest proces amplu şi mecanismele de comunicare strategică între sectorul de securitate al Republicii Moldova, mediul științific și societatea civilă, ținând cont de specificul de activitate a serviciilor de intelligence.

Experţii s-au expus asupra conjugării efortului întregii societăţi, în special al mediului guvernamental, academic și organizaţiilor neguvernamentale în combaterea știrilor false. În acest context, a fost subliniată oportunitatea identificării posibilităților de asigurare a unei înțelegeri comune şi de elaborare a unor recomandări pentru actorii implicați în procesul de combatere a dezinformării.

 

Media: